Aktualizacja PEP2040 już za kilka miesięcy

Rząd od kilku miesięcy sygnalizuje, że wkrótce zostanie przedstawiony projekt aktualizacji strategicznego dokumentu dla sektora energetycznego, tj. Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040), przyjętej w 2021 roku. Obecnie trwają prace, a premier Mateusz Morawiecki powiedział, że może być gotowa nawet do końca grudnia.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W ubiegłym roku w lutym, po 12 latach od ustanowienia poprzedniej polityki, przyjęto PEP 2040, wyznaczającą kierunki rozwoju sektora energetyki w Polsce. Dokument ten obejmuje 9 strategii zintegrowanych wynikających ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. W 2040 roku ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę odegra w tym procesie wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej.

PEP2040 wprowadzi Polskę na ścieżkę dążenia do gospodarki niskoemisyjnej, poprzez realizację sprawiedliwej transformacji energetycznej, rozwój OZE, poprawę efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza.

Mówił wówczas były minister klimatu Michał Kurtyka

Już rok temu branża energetyczna sygnalizowana, że nie wszystkie wyznaczone cele są dostosowane do zmieniających się warunków na rynku energii. Wyszczególniono w dokumencie, że nastąpi m.in. istotny wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice powyżej poziomów wskazanych w dokumencie.

Kolejny filar w strategii

Potrzebę zmian spotęgowała wojna na Ukrainie i działania Federacji Rosyjskiej na międzynarodowych rynkach. Zgodnie z zapowiedziami ministra klimatu i środowiska, do PEP2040 zostanie dodany kolejny filar w postaci „suwerenności energetycznej”.

W marcu 2022 roku rząd przedstawił założenia do aktualizacji, z których wynika, że celem zmian w dokumencie strategicznym jest wzmocnienie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski. Najważniejsze zmiany obejmą m.in. zwiększenie dywersyfikacji technologicznej i rozbudowa mocy opartych o źródła krajowe, dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej, dywersyfikację dostaw i zapewnienie alternatyw dla węglowodorów, wykorzystanie jednostek węglowych, czy rozwój sieci i magazynowania energii.

Zmiana PEP2040 już za kilka miesięcy

Premier Mateusz Morawiecki poinformował podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. energii odnawialnej, że aktualizacja PEP2040 ma zostać przyjęta na poziomie rządowych w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy. Ministerstwo klimatu i środowiska jest na ukończeniu prac.

Nawet do grudnia mamy plan, aby ona była gotowa. Ja wolę ostrożnie tutaj obiecać, że w najbliższych dwóch- trzech miesiącach ona zostanie na poziomie rządowym przyjęta.

Powiedział Premier Mateusz Morawiecki cytowany przez ISBNews

Źródło: gov.pl, ISBNews

Zobacz również