PGE Góra Kamieńsk – elektrownia konwencjonalna i turbiny wiatrowe, fot. Kacper Kowalski / aeromedia.pl

PGE już w raporcie ze swojej działalności w roku 2015, który został opublikowany w sierpniu, pisała, że „podąża w kierunku czystej energii”. Misją firmy jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje. W swojej strategii Grupa zakłada utrzymanie lidera wytwarzania poprzez osiągnięcie po 2020 roku 40% udziału w rynku wytwarzania energii elektrycznej w kraju.

W dziedzinie OZE strategiczne będą:

  • budowa morskiej farmy wiatrowej o mocy około 1000 MW,
  • realizacja najbardziej zaawansowanych projektów wiatrowych na lądzie,
  • wzrost współspalania biomasy w dedykowanych instalacjach,
  • wzrost zaangażowania w segment mikroinstalacji.

Plany PGE są ambitne, kiedy pod uwagę weźmiemy fakt, że w całkowitej produkcji energii w roku 2015, która wyniosła 55,58 TWh, produkcja z odnawialnych źródeł energii stanowiła tylko 4,33%, co oznacza prawie sześciokrotny wzrost produkcji z OZE do 2030 roku.

FW Lotnisko 90 MW
Farma Wiatrowa Lotnisko o mocy 90 MW, źródło: Grupa Kapitałowa PGE
Grupa zwiększy też swoje zaangażowanie w rozwój i komercjalizację nowych technologii i będzie rozwijać działalność w sferze efektywności energetycznej, budując markę PGE jako lidera tego rynku.

Jak poinformował GLOBEnergię rzecznik prasowy, już teraz PGE posiada ofertę dedykowaną prosumentom, którzy zamierzają korzystać z instalacji fotowoltaicznych, która skierowana jest zarówno do gospodarstw domowych, jak i firm. W ramach tej oferty klientom oferuje się przeprowadzenie audytu, którego celem jest określenie potencjału instalacji i jej rozmieszczenie, przygotowanie projektu instalacji oraz wykonanie samej instalacji. W związku ze zmianami w ustawie o OZE oferta została dostosowana do obowiązującego ustwodawstwa. PGE planuje wdrożenie kolejnych dwóch produktów skierowanych do prosumentów już we wrześniu bieżącego roku.

W swoich działaniach Grupa chce koncentrować się m.in. na ograniczaniu wpływu na środowisko i edukacji w tym zakresie, edukacji w zakresie efektywnego użytkowania energii, wykorzystaniu zróżnicowanych źródeł energii i zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii. PGE chce działać etycznie i na rzecz lokalnych społeczności.

Źródło: PGE, GLOBEnergia

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia