Ostatnie poruszenie wokół programu Czyste Powietrze było spowodowane mniej lub bardziej słusznie decyzjami Komisji Europejskiej oraz raportem, który wystosował w sprawie zalecanych ulepszeń programu Bank Światowy.

Bank Światowy, w najnowszym raporcie Poland Catching up Regions analizuje zasady działania raportu i daje konkretne schematy rozwoju i zmiany zasad działania programu. Wszystko po to, by mógł się on rozwijać sprawniej, a przez to szybciej poprawić stan jakości powietrza w Polsce.
Postanowiliśmy zapytać główną jednostkę organizacyjną tego programu – NFOŚiGW – jak Fundusz zapatruje się na sugerowane zmiany.

Zdaniem Funduszu, zalecenia Banku Światowego stanowią bardzo ogólne podsumowanie prac zespołu, w których – oprócz reprezentantów Banku Światowego – brali udział m. in. przedstawiciele NFOŚiGW, a także wielu innych instytucji.

Jak poinformował redakcję rzecznik prasowy NFOŚiGW, dla NFOŚiGW zalecenia nie mają formy finalnej, lecz stanowią jedynie zapisy ustaleń roboczych, będących przedmiotem dalszych uzgodnień i modyfikacji. Po zakończeniu kolejnego etapu prac, ich wynik ma zostać umieszczony w następnym raporcie, szczegółowo prezentującym wypracowane kwestie.

Jest sprawą oczywistą, że celem udziału w pracach wspominanego zespołu pracowników NFOŚiGW jest stworzenie wartościowych rozwiązań, które następnie zostaną wdrożone w życie – twierdzi rzecznik NFOŚiGW.

Jakie prace obecnie trwają?

W obszarze programu Czyste Powietrze, trwającą obecnie i koordynowaną przez Ministerstwo Środowiska jest akcja nawiązywania współpracy z gminami.
Przewiduje ona pomoc pracowników samorządu, udzielaną beneficjentom przy wypełnianiu i składaniu wniosków o dofinansowanie.

Pisaliśmy wczoraj o tym, że rzeczywiście, Ministerstwo Środowiska zaprosiło do programu wszystkie samorządy. Według oficjalnego komunikatu Ministerstwa Środowiska, chęć udziału w programie zgłosiło ok. 600 samorządów, czyli 24% wszystkich jednostek samorządowych, ale sytuacja ta jest dynamiczna i zapewne szybko będzie się zmieniała.

Czyste Powietrze – Wykaz urządzeń i materiałów kwalifikowanych

Według informacji przekazanych redakcji, NFOŚiGW prowadzi już prace nad wspomnianym w raporcie zestawieniem wykazu urządzeń i materiałów kwalifikowalnych (LEEM).

Specjaliści z Banku Światowego piszą w raporcie, że proces wnioskowania do programu powszechnie uchodzi za wymagający. Może więc zniechęcić do ubiegania się o wsparcie w ramach programu. Kluczowym celem i uzasadnieniem próby uproszczenia tego procesu jest ułatwienie i przyspieszenie zatwierdzania wniosków.

Raport zaleca nie tylko uproszczenie wniosku wykorzystywanego do aplikacji do programu, ale też włączenie w proces przekazywania informacji technicznych dot. budynków jednorodzinnych wykazu urządzeń i materiałów kwalifikowalnych (LEEM). Eksperci sugerują, że powinien być dostępny online, by uprościć proces aplikacyjny oraz skróci czas procesowania wniosków.

Czyste Powietrze – Automatyzacja procesu składania wniosków

Udało nam się również dowiedzieć, że twórcy pracują aktualne nad uproszczeniem i automatyzacją procesu składania i oceny wniosków o dofinansowanie oraz rozliczania umów.
Co w tym temacie zalecają specjaliści z Banku światowego w cytowanym raporcie?

Zalecają przygotowanie platformy internetowej, na której formularz wniosku jest zintegrowany z wykazem urządzeń i materiałów kwalifikowalnych, ma zapewniać automatyzację zatwierdzania wniosków. Zdaniem autorów raportu, ułatwiłoby to i uprościło proces losowych kontroli bezpośrednich 10 – 15% procent wniosków w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi programu i zapobiegania nieuczciwym praktykom.

Internetowy wykaz urządzeń i materiałów kwalifikowalnych powinien posiadać interfejs użytkownika z listami rozwijanymi, gdzie można będzie wybrać sprzęt i materiały w formularzu wniosku on-line, co uprości procedurę wnioskowania. Wspomniany wykaz powinien mieć postać listy dynamicznej aktualizowanej danymi od producentów

Jak poinformował redakcję rzecznik NFOŚiGW, wszystkie prace i działania są na etapie planowania i uzgodnień.

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia