Algi przydatne w produkcji biogazu i wodoru?

Czy algi mogą przydać się do tworzenia ekologicznego przemysłu? W jaki sposób przyczyniają się do produkcji biopaliw? Czy takie rzeczy dzieją się w Polsce? Sprawdźmy!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Algi, projekt wodorowy

Podziel się

Global Hydrogen, firma specjalizująca się w technologiach związanych z zieloną energią, planuje rozszerzyć swoją działalność o projekty badawczo-rozwojowe związane z hodowlą alg do usuwania CO2. Wkrótce firma rozpocznie użytkowanie specjalistycznej instalacji w Warszawie, która posłuży jako baza do prowadzenia prac naukowych w tej dziedzinie.

Firma ma plan wykorzystać specjalistyczną instalację do hodowli alg w ramach projektów badawczo-rozwojowych, które skupią się na wykorzystaniu alg do usuwania CO2 wyprodukowanego w procesach przemysłowych. Głównym celem jest minimalizacja śladu węglowego. Hodowla mikroalg stanowi ekologiczny sposób na usuwanie CO2 poprzez produkcję biomasy i jej dalszą konwersję biochemiczną lub termochemiczną, co pozwala na uzyskanie różnych produktów, takich jak biogaz, biowodór, bioetanol, biopaliwa czy bionawóz. W jaki jednak sposób algi to robią?

Algi wychwytują dwutlenek węgla w procesie znanym jako fotosynteza. Jest ona mechanizmem, w którym algi wykorzystują energię świetlną do przekształcenia CO2 i wody w glukozę (cukier) oraz tlen. Ten proces jest podstawowym sposobem, w jaki algi przetwarzają energię słoneczną na organiczne związki chemiczne.

Przyszłość biogazu a wykorzystanie alg

Global Hydrogen podpisała umowę użyczenia, w której zobowiązała się do przeniesienia własności specjalistycznej instalacji do hodowli alg wraz z wszystkimi niezbędnymi podzespołami, umożliwiającymi jej wyłączne użytkowanie. Instalacja o pojemności 900 litrów znajduje się w Warszawie.

Mikroalgi uznaje się za perspektywiczne rozwiązanie zarówno w produkcji biopaliw, jak i w przemysłowym wychwytywaniu wyemitowanego CO2. Zdolność tych fotosyntetycznych mikroorganizmów do przekształcania dwutlenku węgla w bogate w węgiel lipidy przewyższa potencjał uprawnych roślin oleistych

podkreśla Daniel Zawadzki, prezes Global Hydrogen.

Zawadzki podaje, że obecnie firma jest w fazie prac badawczych, jednocześnie prowadząc rozmowy z potencjalnymi partnerami przemysłowymi. Celem tych działań jest dopasowanie rozwiązań firmy do potrzeb rynku. 

Istnieje duży potencjał wykorzystania mikroalg w procesie produkcji biogazu oraz biowodoru. W ramach działalności firmy rozwijane są projekty związane z biogazowniami, jak również prace nad technologią wytwarzania zielonego wodoru. Daniel Zawadzki dodaje, że kluczowym celem spółki jest nawiązywanie partnerstw i sojuszy z podmiotami zaangażowanymi w sektor wodorowy i biogazowy. Wierzy, że dywersyfikacja działań w tych obszarach pozwoli spółce zdobyć mocną pozycję, umożliwiając skuteczne negocjacje z międzynarodowymi partnerami zainteresowanymi ich pracami.

Źródło i zdjęcie główne: Global Hydrogen.

Zobacz również