Amazon kupi energię z polskich farm wiatrowych. To aż 53 MW czystej mocy!

Energetyka wiatrowa

To pierwsza inwestycja Amazona w energetykę wiatrową w Polsce. Do tej pory zielona strategia firmy opierała się wyłącznie na sektorze słonecznym. Teraz przyszedł czas na poszerzenie portfolio czystych źródeł. Farmy wiatrowe będące przedmiotem inwestycji mają zacząć pracę już w przyszłym roku. Szczegóły podajemy poniżej.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Energetyka wiatrowa

Podziel się

  • Około 113 000 MWh energii elektrycznej z polskich farm wiatrowych ma płynąć w ciągu roku do odbiorników Amazona.
  • To nowe inwestycje w energetykę wiatrową - farmy w Jastrowiu i Okonku mają rozpocząć generacje w 2-giej połowie 2025 r.
  • Prąd wygenerowany w tych dwóch farmach mógłby zasilić 50 tysięcy gospodarstw domowych.

W pełni czysta energia

Amazon podpisał umowę ze spółką Vortex Energy Polska (w pełni zależna od Vitol) na zakup 53 MW czystej mocy elektrycznej. Prąd będzie generowany w farmach wiatrowych w Jastrowiu i Okonku (woj. wielkopolskie). Ze wspomnianych farm ma popłynąć w sumie 113 000 MWh energii elektrycznej rocznie. To dużo? Taka ilość wystarczyłaby do zasilenia 50 tysięcy gospodarstw domowych! I to zupełnie czystym prądem.

Źródło:Fundacja RE-Source Poland Hub

Po uruchomieniu farm wiatrowych, moc wszystkich inwestycji Amazon w OZE w Polsce wynosić będzie ponad 140 MW. To suma mocy z wiatru oraz dotychczasowych inwestycji w OZE na terenie Polski. Do tej pory gigant inwestował wyłącznie w sektor fotowoltaiczny. O czym świadczy instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu zrobotyzowanego centrum logistycznego Amazonu w Świebodzinie. Instalacja składa się z 3900 modułów fotowoltaicznych, zajmując ponad 8600 m2  powierzchni dachu. Łączna moc instalacji na dachu świebodzińskiego centrum wynosi 1,75 MW, co wystarczyłoby do zasilenia ok. 480 domów jednorodzinnych w Polsce rocznie.

Jednocześnie dokonali już podobnej inwestycji w energię z farm OZE, bo od 2022 r. płynie do nich energia z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach. 

-Energia odnawialna ma kluczowe znaczenie dla europejskiej strategii dekarbonizacji. Vortex i Amazon mają potencjał, by wnieść znaczący wkład w redukcję emisji i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne poprzez zrównoważoną i przystępną cenowo energię elektryczną w Polsce. Jest to ogromna szansa dla obu firm, a jednocześnie Vitol i Vortex będą szukać na tym rynku dodatkowych możliwości do współpracy. W szczególności dalsza nowelizacja ustawy 10H umożliwi nowe inwestycje w lądową energetykę wiatrową, które przyniosą długoterminowe korzyści dla Polski na poziomie lokalnym i krajowym - zauważa Justine Ryan, Head of Renewables EMEA at Vitol and CEO of Vortex Energy.

Inwestowanie przez globalne spółki w rozwój OZE jest szczególnie istotne z punktu widzenia lokalnych społeczności. W samej Europie projekty energii odnawialnej realizowane przez Amazon wygenerowały około 2,4 mld EUR inwestycji, przyczyniając się do wzrostu PKB regionu o 723 mln EUR, wspierając 3900 miejsc pracy w 2022 r. Za każdym razem jest to jednocześnie krok wspierający kolejną zieloną elektrownię. A tych w Polsce potrzeba bardziej niż kiedykolwiek. Widać to m.in. w ogólnych statystykach, wg raportu Ember European Electricity Review 2024 udział paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2023 r. wyniósł 61%. Jednocześnie średni udział węgla w miksie energetycznym w UE wynosi 12%. To 5 razy mniej niż wskazania dla Polski.

Źródła: Fundacja RE-Source Poland Hub, PAP.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia