Ponad 100 organizacji związanych z rozwojem OZE, budownictwa, społeczności energetycznych i innych wzywa Kongres do podjęcia działań w sprawie wydłużenia 10-letniego okresu obowiązywania Investment Tax Credit (ITC). Jest to ulga inwestycyjno-podatkowa i jeden z najważniejszych federalnych mechanizmów polityki wspierającej rozwój energetyki słonecznej w Stanach Zjednoczonych. Od czasu uchwalenia ITC w 2006 roku amerykański przemysł fotowoltaiczny urósł o ponad 10 000 proc – informuje SEIA. ITC stanowi 26-procentową ulgę podatkową, którą można zastosować tylko i wyłącznie dla nowych systemów słonecznych instalowanych na nieruchomościach mieszkalnych i komercyjnych.

Ponad 100 organizacji branżowych wystosowało wspólny list do Prezydenta Bidena, spikerki Nancy Pelosi i lidera większości demokratycznej w Senacie Chuck Schumera, w którym wzywają do przyjęcia 10-letniego planu obowiązywania ulgi ITC.

– Energetyka słoneczna i magazynowanie są sprawdzonymi stymulatorami tworzenia nowych miejsc pracy, które pomogą w modernizacji amerykańskiej sieci energetycznej i rozwiązania kryzysu klimatycznego –  powiedziała Abigail Ross Hopper, prezes i dyrektor generalny Solar Energy Industries Association (SEIA). Branża prosi Kongres o wprowadzenie polityki dającej pewność dla rozwoju infrastruktury OZE.

Dziesięcioletnie przedłużenie obowiązywania ulgi ITC z dotacjami bezpośrednimi da firmom pewność, której potrzebują, aby dokonywać długoterminowych inwestycji i napędzać wdrażanie OZE na skalę niezbędną do walki ze zmianami klimatu. – Dodanie przepisu o dofinansowaniach sprawi, że finansowanie projektów będzie w mniejszym stopniu uzależnione od dostępności kapitału podatkowego. Pomoże to przyspieszyć wdrażanie i przezwyciężyć wyzwania gospodarcze spowodowane pandemią, z którymi nadal borykają się przedsiębiorstwa zajmujące się OZE – wskazuje SEIA.

Z kolei Morry Markowitz, prezes Stowarzyszenia na rzecz Ogniw Paliwowych i Energetyki  Wodorowej podkreśla, że technologie wodorowe będą kluczowym elementem przyszłej polityki energetycznej Ameryki, przyczyniając się do ograniczenia emisji i tworzenia dobrze płatnych miejsc pracy. Rozwój OZE będzie miał bezpośrednie przełożenie na rozwój gospodarki wodorowej, w szczególności opartej o zielony wodór.

Wzrost branży na poziomie 10 tys. procent

SEIA szacuje, iż w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej 2035 roku w sektorze energetyki, w latach 2024-2028 USA będa musiały dysponować dwukrotnie większymi mocami, niż obecnie. Ulga inwestycyjna ITC jest sprawdzonym motorem polityki i była odpowiedzialna za 10 000 proc. wzrost wielkości przemysłu solarnego od 2006 do 2019 roku. Wood Mackenzie wyliczył, że niedawne dwuletnie przedłużenie obowiązywania ITC zwiększyło prognozy wzrostu mocy instalacji słonecznych o 17 proc.

Znaczący udział branży PB w rynku pracy

Uchwalenie długoterminowych polityk wspierających rozwój fotowoltaiki ma być motorem wdrażania OZE i pomoże stworzyć setki tysięcy miejsc pracy. Ponad 400 tys. Amerykanów pracuje w branżach wspieranych przez ulgę inwestycyjną. Według National Solar Jobs Census 2020, przemysł słoneczny będzie musiał zatrudniać ponad 900 tys. pracowników do 2035 roku, aby skutecznie wesprzeć cele wyznaczone przez nową administrację.

Źródło: SEIA

Redakcja GLOBEnergia