Która technologia grzewcza zapewnia najniższe koszta eksploatacyjne?

W zależności od wyboru technologii grzewczej, koszty ogrzewania domu mogą się znacząco różnić. W tym artykule zostaną one oszacowane. Warto zauważyć, że ujęte zostały jedynie koszty eksploatacyjne – to znaczy prądu elektrycznego i ewentualnego paliwa do napędzania danej technologii. Nie obejmują one wydatków inwestycyjnych oraz serwisu.

Weźmy pod uwagę niedawno postawiony dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych. Zaizolowanie zarówno ścian jak i dachu pozwoli na ograniczenie strat ciepła. Występuje w nim wentylacja grawitacyjna. W nowoczesnym budownictwie zakłada się, że obiekty te wymagają średnio od 80 do 120 kWh na każdy metr kwadratowy (w przeliczeniu na rok). Załóżmy więc wartość średnią z tego przedziału – 100kWh/m2/rok.

W domu mieszkają cztery osoby, które zużywają około 50 litrów wody dziennie. W takim wypadku jej podgrzanie do poziomu 46 stopni Celcjusza od stanu początkowego (około 10 stopni) będzie wymagało wydatku energii 3668 kWh na rok.

Przeliczmy zapotrzebowanie na ciepło. Mnożenie zapotrzebowania na metr i ilości metrów daje nam wartość 12000kWh/rok. To dosyć sporo – poprawienie jakości izolacji termicznej mogłoby obniżyć tą liczbę do 9600 (przy założeniu 80kWh/m2/rok). Trzymajmy się jednak uprzednio założonych wartości.

W takim wypadku, łączne zapotrzebowanie energetyczne na ogrzanie mieszkania i utrzymanie ciepłej wody wyniesie 15668 kWh.

Porównajmy wydatki na cztery technologie grzewcze – pompę ciepła, kotły węglowe, biomasowe i na olej opałowy.

Poczynione założenia (ceny) :

  • Węgiel typu ekogroszek 850zł/tonę
  • Miał węglowego 550zł/tonę
  • Drewno 250zł/metr przestrzenny
  • Pelet 850zł/tonę
  • Taryfa elektryczna G11
  • Taryfa gazowa W-3.9 PGNiG

Jak prezentują się wyniki?

  1. Wykres cen jednostkowych dla danej technologii
  2. Wykres uwzględniający koszty całoroczne

 

Jak łatwo zauważyć, bezkonkurencyjne cenowo okazały się pompy ciepła. Wysoka sprawność tych urządzeń powoduje, że każda z „włożonych” kilowatogodzin da nam w zamian około 4 kWh ciepła. Opcje gruntowe zazwyczaj cechują się wyższym współczynnikiem wydajności (COP) niż powietrzne, z tego powodu koszty będą tutaj najniższe. Pomimo lepszej sprawności, jednostki te są wybierane wyraźnie rzadziej niż wersje powietrzne, które wiążą się ze znacznie niższymi kosztami inwestycyjnymi.

Najniższe wydatki eksploatacyjne w grupie kotłów należą do jednostek na ekogroszek. Wersja na miał pochłonie rocznie ponad 900 zł więcej.

Niskimi kosztami eksploatacyjnymi wykazują się też jednostki biomasowe. Ich użytkowanie wychodzi rocznie około 400-500zł drożej od pomp ciepła, jednak inwestycja w nie jest zauważalnie niższa, niż w przypadku pomp. Warto zauważyć, że przyjęta dla nich taryfa energetyczna nie jest optymalna – wybór wersji G13 lub dostępnej w ofercie Tauronu opcji przeznaczonej specjalnie dla pomp ciepła dokonałby dalszej redukcji kosztów.

Ogrzewanie gazem ziemnym, olejem opałowym i grzejnikami akumulacyjnymi okazało się najdroższe w skali roku.