Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, zostało wykonane opracowanie pn. Analiza możliwości wprowadzenia systemu Feed-in tariff dla mikro i małych instalacji OZE.

 

Analiza zawiera m.in.
*opis funkcjonujących w państwach UE systemów wsparcia energii ze źródeł odnawialnych w postaci feed-in tariff pod kątem wysokości wsparcia oraz kosztów wytwarzania energii w instalacjach OZE;
*szczegółowe porównanie obowiązujących w państwach UE stawek (cen gwarantowanych) w odniesieniu do mikro i małych instalacji OZE (do 2MWe i 5 MWt);
*informacje odnośnie średnich kosztów budowy w Polsce instalacji służących do wytwarzania energii z:
– biogazu rolniczego o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 100 kW,
– biogazu rolniczego o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 100 KW do 250 kW,
– biomasy z wyłączeniem zbóż pełnowartościowych lub drewna pełnowartościowego o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 1 MW,
– hydroenergii o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 75 kW,
– energii wiatru na lądzie o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 75 kW,
– energii promieniowania słonecznego połączonej bezpośrednio z konstrukcją budynku o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 100 kW,
– energii promieniowania słonecznego niepołączonej bezpośrednio z konstrukcją budynku o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 100 kW,
– energii geotermalnej o zainstalowanej łącznej mocy cieplnej do 5 MW;
*szczegółową propozycję stawek (cen gwarantowanych) w odniesieniu do instalacji OZE wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wysokości przedmiotowych wartości.

 

Aby pobrać plik kiliknij TUTAJ

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki