Obserwowany w ostatnich latach wzrost wykorzystania biomasy stałej, spowodowany m.in. spalaniem jej w elektrowniach i elektrociepłowniach w technologii współspalania oraz budową nowych bloków energetycznych na biomasę, powoduje wzrost zainteresowania technologiami zagęszczania takich surowców jak słoma czy też zrębki drzewne. Poddanie procesowi kompaktowania powoduje wzrost gęstości usypowej gotowego produktu w stosunku do materiału, z którego został on wyprodukowany. Poza wzrostem gęstości usypowej produkt wyjściowy ma ujednoliconą wilgotność (nie wyższą niż 20%) i kształt.

 

peleciarka

Te cechy wpływają na jego różnorodne zastosowanie. Produkty takie jak brykiet czy pelet są surowcami spalanymi zarówno przez duże elektrownie lub elektrociepłownie, jak i przez kotłownie osiedlowe i przydomowe. Oczywiście cechy pożądane produktu wyjściowego w zależności od przeznaczenia są różne (np. w kotłach wsadowych małej mocy „dłużej” palą się brykiety mocno sprasowane). Ważnym aspektem jest także surowiec, z którego będą produkowane brykiety bądź pelety. Od typu surowca oraz od jego jakości (wilgotności), będzie zależał cały proces technologiczny. Różnice w cyklu produkcyjnym biopaliw kompaktowanych są najbardziej zauważalne w procesach przygotowujących surowiec do zagęszczania. W zależności od zagęszczanego materiału stosuje się inne urządzenia w cyklu przygotowania danego surowca do produkcji. Ta zależność jest zauważalna zarówno w cyklu produkcyjnym peletów, jak i brykietów. Na cele uproszczonej analizy technologii produkcji, ze względu na duże różnice w budowie linii technologicznych, substraty podzielono na dwie grupy: drewno oraz grupę traw i słomy, w której to grupie zawarto również uprawy trawiastych roślin energetycznych. Każda linia produkcyjna posiada dodatkowo zestaw urządzeń podających i transportujących substraty i produkty (np. w postaci przenośników mechanicznych lub pneumatycznych), a także urządzenia odpylające cyklony, filtry itp. Ilość oraz rodzaj zastosowanych urządzeń jest zależny m.in. od wielkości linii produkcyjnej.

 

Czytaj całość

Globenergia 1/2011

okladka-1-2011Image59

 

Produkcja brykietów

brykieciarka

 

Linie technologiczne produkujące brykiety z różnych materiałów, różnią się budową, głównie w fazie przygotowania surowca do produkcji brykietów. Należy jednak pamiętać, że nie każdy typ brykieciarki jest dedykowany do wszystkich substratów. Bardzo często producent określa, do jakiego surowca najbardziej nadaje się określona maszyna.

 

Trawa i słoma

 

Na rysunku 1 przedstawiono schemat linii produkcyjnej brykietów z suchej trawy i słomy. Trawa i słoma, a także pozostałe rośliny energetyczne są przeważnie zbierane z pól w postaci balotów okrągłych lub prostopadłościennych (małych oraz dużych). Tak zmagazynowany surowiec należy rozdrobnić na potrzeby brykietowania. Balot, za pomocą stołu podawczego jest transportowany do rozdrabniacza, który przerabia materiał do postaci kilkucentymetrowej sieczki, magazynowanej w zasobniku. W przypadku gdy wilgotność sieczki przekracza 20% (Hejft, 2002) należy ją dosuszyć. Proces produkcyjny poszerzony zostaje wtedy o suszenie, co zilustrowano na rysunku 2. Kolejnym etapem przerobu sieczki na brykiety jest oczyszczenie z zanieczyszczeń metalowych i mineralnych. Odbywa się to przy użyciu magnetyzerów i separatorów.  

 

schemat produkcji brykietów

 

Zobacz także:

Uprawa wieloletnich roślin energetycznych

 

Grzegorz Pełka

Wojciech Luboń

Redakcja GLOB Energia

AGH KSE

 

Czytaj całość

Globenergia 1/2011

 

okladka-1-2011Image59