Aktualności Aktualności

Andrzej Kaźmierski o fotowoltaice – będzie nowelizacja ustawy OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

fotowoltaika, ustawa OZE

Podczas debaty „Energia ze słońca” rozmawiano o finansowaniu inwestycji i o zasadach rozliczeń dla producentów energii. Porównywano też rozwój fotowoltaiki w Polsce do innych krajów Europejskich.

„Najważniejsze, by ten rynek tworzyli profesjonaliści. (…) Odnawialne źródła energii wymagają myślenia.” – komentował podczas debaty Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii.

Dlaczego prosument nie może sprzedawać energii, czyli na niej zarabiać?

Podczas debaty, Andrzej Kaźmierski z Ministerstwa Energii wyjaśnił, że korzystanie z opustów jest w zasadzie najbardziej opłacalnym sposobem eksploatacji mikroinstalacji. Dlaczego taki system? Dlatego, by nie tworzyć nadmiernych instalacji, które zakłócałyby sieć elektroenergetyczną. Jeśli by tak było, to z punktu widzenia operatora systemu elektroenergetycznego, jeśli nowe instalacje przyłączane byłyby chaotycznie, konieczna byłaby w tym temacie interwencja Państwa. Interwencja Państwa miałaby za zadanie pohamować ten dynamiczny przyrost instalacji.

Takie sytuacje zdarzyły się w kilku krajach w Europie, kiedy nadmiernie i chaotycznie wspierana fotowoltaika powodowała gwałtowne reakcje Państwa  w postaci podatków, wstrzymania wsparcia czy wycofywania się z zawartych umów. To wszystko są zabiegi zupełnie podważające autorytet Państwa.

„Aby uniknąć takiej sytuacji, staramy się limitować tak, by było to opłacalne korzystając z systemu na własne potrzeby. Nie ma lepszej energii niż ta, którą sam dla siebie robię” – podsumowuje Andrzej Kaźmierski.

W Polsce, mikroinstalacje fotowoltaiczne nie są wspierane przez rząd, ale przez system rozliczenia.

Takie rozwiązanie jest zdrowe i bezpieczne oraz daje możliwość bezpiecznego wzrostu rynku co podkreślił Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii.

Dzisiaj, rynek prosumentów nie jest dodatkowo obciążany obowiązkami sprawozdawczymi i biurokracją.

Jak podkreślił Bogdan Szymański, prezes SBF POLSKA PV, „Przed rokiem 2013, mikrowytwórca był traktowany podobnie jak elektrownia Bełchatów”. Dzisiaj jest już zdecydowanie lepiej i łatwiej prowadzić mikroinstalację fotowoltaiczną.

Zapotrzebowanie na fotowoltaikę w systemie

„Trzeba uzupełnić mix energetyczny fotowoltaiką” – podkreślił Andrzej Kaźmierski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, wypowiadając się w kontekście zarówno małych, indywidualnych systemów, jak i farm fotowoltaicznych. Według informacji, jakie podał Andrzej Kaźmierski, w systemie jest zapotrzebowanie na  niewielkie, rozproszone farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy do 2 GW.

Podkreślił również, że fotowoltaika jest coraz bardziej rynkowa, ale ciągle jeszcze wymaga wsparcia. Wyjaśnił również, że na dzień dzisiejszy, rozwój fotowoltaiki wspierają wszyscy konsumenci energii (m. in przez opłatę OZE, która widnieje na rachunku za energię elektryczną, czy opłatę na zielone certyfikaty, których mechanizm powoli wygasa ze względu na prawne regulacje).

Ustawa OZE - zapowiada się kolejna nowelizacja

Andrzej Kaźmierski poinformował, że prawo w zakresie odnawialnych źródeł energii będzie się zmieniać praktycznie co roku. Potwierdził również przypuszczenia branży, że w tym roku szykuje się nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która będzie zakładała poszerzenie zakresu rozwiązań systemowych.

Miejmy nadzieję, że zaproponowane przez Ministerstwo Energii zmiany – jak powiedział podczas debaty Bogdan Szymański SBF POLSKA PV – będą ewolucyjne, a nie rewolucyjne, bo branża fotowoltaiczna nie lubi rewolucji.

Uczestnicy debaty "Energia ze słońca" do lewej: Janusz Moroz – Członek Zarządu ds. Handlu – innogy Polska, Bogdan Szymański – Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, Łukasz Grass- redaktor naczelny Buisiness Insider Polska, Andrzej Kaźmierski – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii oraz Adam Targowski – Skanska

Debatę poprowadził Łukasz Grass, redaktor naczelny Business Insider Polska. W debacie, oprócz Bogdana Szymańskiego wzięli udział: Janusz Moroz - Członek Zarządu ds. Handlu – innogy Polska, Andrzej Kaźmierski – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii oraz Adam Targowski – Skanska.