Organizacje branżowe i przedsiębiorcy zachęcają do wsparcia apelu skierowanego do Senatorów o poparcie dla tzw. poprawki prosumenckiej w ustawie o odnawialnych źródłach energii (OZE). Po raz pierwszy w historii OZE  polscy prosumenci będą mogli liczyć na taryfy (FiT) przy zakupie i montażu mikroinstalacji OZE.  

 
Wkrótce pod obrady Senatu trafi długo oczekiwana ustawa o odnawialnych źródłach energii (OŹE). Jej zapisy wpływać będą na przyszłość energetyczną naszego kraju.  Przedstawiciele samorządów terytorialnych i Konwentu Marszałków RP oraz setki organizacji pozarządowych, agencji poszanowania energii, klastrów, organizacji rolniczych i samorządowych, stowarzyszeń młodzieżowych oraz dziesiątki organizacji branżowych wielokrotnie apelowało o wsparcie dla właścicieli najmniejszych przydomowych elektrowni bazujących na odnawialnych źródłach energii. Ostatecznie sejm przegłosował ustawę wraz z tzw. „poprawką prosumencką” która stanowi wprowadzenie mechanizmu taryf gwarantowanych. Zdaniem organizacji branżowych jest to jedyne prospołeczne rozwiązanie w ustawie. Energetyka obywatelska może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, podniesienia konkurencyjności, powstawania nowych miejsc pracy tym samym jest ona szansą na zrównoważony rozwój.  
 
Przyjęcie poprawki prosumenckiej i pojawienie się taryf FiT dla mikroinstalacji OZE to duża szansa i wsparcie dla branży odnawialnych źródeł energii. W związku z obawami pojawienia się nacisków na zmianę tego rozwiązania przedstawiciele branży OZE apelują do Senatorów o poparcie i utrzymanie mechanizmu wsparcia poprzez taryfy gwarantowane.  W przeciwnym razie produkcja energii elektrycznej będzie dostępna tylko dla wielkich koncernów i najbardziej zamożnych Polaków.
 
Aby podpisać się pod apelem do Senatu jako organizacja lub instytucja należy napisać w tej sprawie na adres poprzyj@energetykaobywatelska.com (podając imię, nazwisko, stanowisko oraz nazwę reprezentowanej organizacji/instytucji). Apel do Senatu można również poprzeć indywidualnie poprzez stronę internetową www.zmienmy.to . Każdy komu przyszłość odnawialnych źródeł energii oraz bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju nie jest obojętne może wesprzeć apel poprzez oddanie swojego głosu. Wraz z rosnącą liczbą oddanych głosów petycja zostanie przekazana do Senatu kilkukrotnie. Im więcej naszych głosów, tym większa szansa na osiągnięcie celu.
 
Inicjatorem wymienionej wyżej petycji jest Energetyka Obywatelska – koalicja organizacji branżowych i ekologicznych.  Jedną z wcześniejszych inicjatyw koalicji było wystosowanie listu do ówczesnego premiera Donalda Tuska w sprawie polityki rządu dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Pod listem podpisało się wówczas kilkadziesiąt organizacji. Szczegółowe informacje na temat  Energetyki Obywatelskiej oraz apelu do Senatorów znajdą Państwo na stronie internetowej www.energetykaobywatelska.com.  
 
/Źródło: PORT PC/