Wczoraj w Sejmie – w poniedziałek, 6/06/2016 – odbyła się konferencja prasowa „Odnawialne Źródła Energii” organizowana przez Biuro Prasowe Klubu .Nowoczesnej.

Poprowadził ją Zbigniew Gryglas – członek sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, wiceprzewodniczący zespołu ds. energii odnawialnej, a także wiceprzewodniczący zespołu energetyki w polskim Parlamencie.

W tym samym czasie w Sejmie odbywały się konsultacje dotyczące nowelizacji ustawy o odnawialnych źródeł energii. Poseł .Nowoczesnej podkreślał, jak ważna jest to ustawa – zmienia ona zasady wsparcia dla OZE, a w szczególności pozycję prosumentów – wytwórców i jednocześnie odbiorców energii elektrycznej.

Według przedstawionych danych ponad 92% obywateli popiera energetykę odnawialną, tylko 1% obywateli jest absolutnie przeciwnych rozwojowi OZE w kraju.

Podczas konferencji zaznaczono, że nowelizacja ustawy o OZE w stosunku do jej treści pierwotnej znacząco się różni – poprawka prosumencka była bardzo korzystna dla małych producentów energii, którzy na dachach domów chcieli zainstalować własne elektrownie. W przypadku nowych regulacji okres zwrotu inwestycji w skrajnych przypadkach może wydłużyć się do 30 lat w stosunku do lat 18 dla poprzedniej regulacji ustawowej – warunki proponowane w nowelizacji są niekorzystne dla prosumentów.

Przypomniano również o zeszłorocznej sytuacji w polskim sektorze elektroenergetycznym, kiedy po raz pierwszy od czasów PRL-u mieliśmy do czynienia z 20. stopniem zasilania. Budowa silnego sektora energetyki obywatelskiej mogłaby zapobiec podobnym wydarzeniom w przyszłości, których prawdopodobieństwo raczej będzie wzrastać niż maleć. Poseł w imieniu partii .Nowoczesna zaapelował o zadbanie o rozwój tej części sektora w Polsce.

Przedstawiciel społeczności Energia Odnawialna zapytał, na jakich poprawkach .Nowoczesna będzie chciała skoncentrować się podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, czy zostaną przez nich złożone jakieś propozycje.

.Nowoczesną niepokoi brak odniesienia do pozycji małych i średnich przedsiębiorstw jako wytwórców energii elektrycznej. Poseł poinformował, że Ministerstwo Energii nie miało czasu na przygotowanie odpowiednich propozycji dla tego segmentu wytwórców zwłaszcza, jeśli chodzi o kwestie podatkowe – stanie się to za pół roku, co oznacza kolejny półroczny okres oczekiwania prosumentów.

Pytano również o ujednolicenie stawki VAT dla przydomowych mikroinstalacji, która obecnie wynosi 8% dla instalacji na dachach budynków mieszkalnych i 23% dla instalacji zlokalizowanych na ziemi.

.Nowoczesna deklaruje współdziałanie w zakresie pracy nad poprawkami i własnymi propozycjami, nie podaje jednak żadnych szczegółów ich dotyczących.

Kolejne posiedzenie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa planowane jest już jutro – środa, 8/06/2016. Jutro też w harmonogramie obrad Sejmu znajduje się punkt „Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła)”, które zaplanowane jest na godzinę 22:30.

Źrodło: GLOBEnergia