Generator wniosków o dofinansowanie (GWD) Narodowego Funduszu został wzbogacony o API (Application Programming Interface). API-GWD Czyste Powietrze pozwoli na wypełnianie wniosków o dofinansowanie w systemach podmiotów współpracujących z NFOŚiGW, przy zagwarantowaniu odpowiedniej weryfikacji i poprawności przekazywanych danych.

 

Aby skorzystać z tej nowej funkcjonalności, firmy, instytucje oraz inni partnerzy chcący współpracować z NFOŚiGW, powinni złożyć wniosek o uzyskanie dostępu i zapoznać się z dokumentami wdrożeniowymi, które znajdują się na stronie programu.

Po przydzieleniu dostępu do API-GWD Czyste Powietrze przez NFOŚiGW, partnerzy będą mogli umożliwić swoim klientom składanie wniosków o dofinansowanie przez swoją stronę www.

Korzystanie z interfejsu API jest bezpłatne i ma zwiększyć liczbę składanych wniosków o wsparcie z programu Czyste Powietrze. Z tego ułatwienia skorzystają ci wnioskodawcy, którzy mają Profil Zaufany.

Partnerzy programu Czyste Powietrze

Przed rządowym programem Czyste Powietrze, jak i samym rządem, stoi duże wyzwanie związane z wymianą kopciuchów, czyli nieefektywnych kotłów w prawie 3 mln gospodarstw domowych. W realizowaniu tego celu pomagają partnerzy programu. Najliczniejsze są gminy – według stanu na 2 lipca 2021 roku umowy sygnowano z 1890 gminami.

W lipcu ruszyła ścieżka bankowa. W latach 2021-2022 partnerskie banki będą dysponować limitami środków w wysokości do 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem Czyste Powietrze.

Wspólne działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce to cel podpisanego 7 maja 2021 r. porozumienia między NFOŚiGW a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która także wspomoże promocję programu Czyste Powietrze. – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to doskonały kanał dotarcia także z naszą pełną ofertą programową, której beneficjentami mogą być m.in. rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. Wzajemna wymiana informacji, spotkania ekspertów, wspólne konferencje i wydarzenia to tylko niektóre nasze plany na tę współpracę – wyjaśniał NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Dziś ponadto informowaliśmy, że PGNiG Obrót Detaliczny pomoże klientom uzyskać rządową dotację na wymianę pieca z programu Czyste Powietrze na terenie województwa podkarpackiego i śląskiego. W ramach akcji eksperci spółki zapewnią doradztwo i pomoc przy ubieganiu się o dotację. Ponadto udzielą mieszkańcom wsparcia w procesie uzyskania przyłączenia lub zmiany warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Źródło: NFOŚiGW/Czyste Powietrze

Redakcja GLOBEnergia