Dobór pompy ciepła dokonywany jest na podstawie wprowadzanych przez użytkownika danych odnośnie planowanego systemu pompy ciepła oraz miejsca jego instalacji. Należy pamiętać, iż wynik doboru stanowi jedynie sugestię, a jego poprawność należy każdorazowo skonsultować z projektantem instalacji oraz firmą wykonującą instalację.

Dane potrzebne do wykonania doboru

Dobór systemu pomp ciepła Ecodan w aplikacji Mitsubishi Electric uwzględni strefę klimatyczną miejsca instalacji systemu.

Przy doborze określisz szacowaną moc systemu, według jednego z trzech kryteriów:

· Standard wykonania budynku

· Moc pompy ciepła

· Charakterystyka energetyczna budynku

W kolejnych krokach kalkulacji określisz rodzaj odbiorników ciepła, zainstalowanych w budynku, a także wskażesz preferencje dotyczące ciepłej wody użytkowej. Na podstawie wprowadzonych danych aplikacja wygeneruje listę proponowanych zestawów urządzeń. Wybierz jeden z proponowanych zestawów pomp ciepła, aby wygenerować Raport.

 

 

Mitsubishi Electric

Inteligentne systemy klimatyzacji i ogrzewania