Apple ogłosił, że niemal podwoił liczbę dostawców, którzy zobowiązali się do czerpania energii w 100% z OZE. Łącznie, koncern ma już 44 takich podwykonawców. Ze względu na tę współpracę Apple przekroczy swój cel wprowadzenia do 2020 r. 4 GW energii odnawialnej w swoim łańcuchu dostaw.

Rok temu Apple ogłosił, że wszystkie globalne obiekty tej firmy są zasilane w 100% energią odnawialną

Apple zmniejsza swój ślad węglowy już trzeci rok z rzędu od 2016 r. To wszystko za pośrednictwem programu “Dostawcy czystej energii”. To produkcja jest w Apple najbardziej emisyjna (74% śladu węglowego) i przez to również ma największy potencjał do redukcji tych emisji. Program “Dostawcy czystej energii” pomaga więc dostawcom zwiększyć efektywność energetyczną i przejście na odnawialne źródła energii.

Firma Apple rozszerzyła swoją edukację dostawców i inicjatywy wsparcia, między innymi za pośrednictwem Clean Energy Portal i platformy internetowej. Takie działania podjęto aby pomóc dostawcom w identyfikacji źródeł energii odnawialnej na całym świecie.

Według firmy, która uruchomiła pierwszy w swoim rodzaju fundusz z 10 dostawcami, w zeszłym roku, ponad 100 dostawców już zarejestrowało się do udziału w tym serwisie.

Apple inwestuje nie tylko w elektronikę!

Dachy słoneczne w Japonii, warstwa wodonośna chroniąca wodę w Oregonie to również obszary zainteresowania koncernu Apple.

Dzięki ukończonym obecnie funduszom Green Bond o wartości 2,5 miliarda dolarów firma wniosła wkład w 40 inicjatyw środowiskowych na całym świecie. Od stycznia 2019 r. około 66% energii odnawialnej, której używa Apple, pochodzi właśnie z takich przedsięwzięć.

Zielone obligacje Apple są również godne uwagi ze względu na liczbę obszarów badań środowiskowych i innowacji, które wspierają.

Projekty obejmują dachy słoneczne w Japonii, warstwę wodonośną chroniącą wodę w Oregonie oraz stworzenie niestandardowego stopu wykonanego w 100% z recyklowanego aluminium, który jest obecnie dostępny w najnowszych MacBookach Air® i Mac mini®.

Priorytetem dla firmy Apple jest, aby dostawcy byli odpowiedzialni za te same standardy środowiskowe, a współpraca pokazała innym, co jest możliwe do osiągnięcia. Chociaż przedsiębiorstwo jest dumne ze swojego osiągnięcia, nie przestaje wprowadzać zmian w branży, aby wspierać transformację energii na odnawialną, która zachodzi na całym świecie.

Opracowano na podstawie renewablenergyworld.com

Redakcja GLOBEnergia