Arabia Saudyjska, największy światowy eksporter ropy naftowej, przeznacza 50 mld $ na projekty związane z OZE. Kraj zamierza zainstalować w sumie 3,45 GW mocy z OZE do 2020 roku i 9,5 GW do 2023 roku.

Minister ds. Energii, Przemysłu i Zasobów Mineralnych, Khalid Al-Falih, oznajmił, że pierwsze wnioski kwalifikacyjne „oznaczają rozpoczęcie długiego i trwałego programu wdrażania projektów odnawialnych źródeł energii w Arabii Saudyjskiej, które nie tylko spowodują dywersyfikację miksu energetycznego, ale również przyspieszą rozwój gospodarczy państwa i wspomogą długoterminowo dobrą koniunkturę”.

Wstępnie zakwalifikowane oferty przejdą do pierwszej rundy, która ma się rozpocząć 17. kwietnia 2017 r. Zakończenie procesu kwalifikacji wniosków przewiduje się na lipiec 2017 roku.

Al-Falih dodał, że Arabia Saudyjska chce, by program związany z OZE znalazł się pośród najbardziej atrakcyjnych, konkurencyjnych i najlepiej zrealizowanych inwestycji rządowych w obszarze OZE na całym świecie. Poinformował też, że kraj posiada całą potrzebną do tego infrastrukturę.

Miejsca realizacji projektów, które przeszły do rundy pierwszej obejmują: miasto Sakaka w prowincji Al Jouf, gdzie zainstalowane zostanie 300 MW mocy wytwórczych instalacji PV, a także miasto Midyan w prowincji Tabuk, gdzie planuje się wdrożenie projektu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 400 MW.

Projekty zostaną wsparte 25-letnim kontraktem na zakup energii z instalacji PV oraz 20-letnim kontraktem na zakup energii z systemów wiatrowych.

Państwa Środkowego Wschodu, takie jak Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie stawiają na rozwój energii odnawialnej, by ograniczyć importy paliwa oraz chronić własne zasoby ropy naftowej.

O nowym planie energetycznym Arabii Saudyjskiej pisaliśmy również tutaj.

Opracowano na podstawie: Bloomberg, Power Engineering International

Zdjęcie główne: UAE Interact