ARPA-E Energy Innovation Summit. Nowy sposób magazynowania energii.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

arpe-a

W dniach 24-26 lutego w Waszyngtonie odbyła się konferencja  ARPA-E  Energy Innovation Summit  poświęcona nowym technologiom w dziedzinie magazynowania energii. Było to wydarzenie wyjątkowe, skupiające liderów środowiska akademickiego, biznesu i rządu, którego celem było omówienie nowatorskich rozwiązań energetycznych.

Jedna  z najbardziej interesujących dyskusji dotyczyła Kalifornii, a konkretnie  pilotażowej instalacji, która będzie w stanie zapewnić tańszy i bardziej praktyczny sposób przechowywania dużych ilości energii.

 
Firma Halotechnics ma w planie budowę elektrowni opartej na OZE o mocy 1MW, która będzie przechowywać energię w stopionych solach. Taki system był już wcześniej wykorzystywany do gromadzenia energii z instalacji solarnych o dużych mocach.  Ciągle jednak technologia magazynowania energii ze źródeł o trudnej do przewidzenia ilości energii, jest problemem.
Koszt przechowywania energii tym sposobem będzie o blisko połowę tańszy, niż przechowywanie jej w akumulatorach,  lecz niestety mniej wydajny.   Ocenia się, iż będzie on w stanie oddać  ok. 70% energii do niego dostarczonej, podczas gdy w przypadku akumulatorów odzysk zmagazynowanej energii dochodzi do 80%.

arpe-a1
Tańszy sposób na magazynowanie energii jest również sposobem na stworzenie bardziej odpornych i wydajnych sieci energetycznych. Dzięki temu sektor OŹE może stać się bardziej elastyczny i produktywny. Według ekspertów obradujących na szczycie ARPA-E, przechowywanie energii będzie kluczowe dla restrukturyzacji sieci energetycznych w najbliższych latach. Jest to ważne przede wszystkim dlatego, że poznane do tej pory metody magazynowania energii są albo drogie, albo zajmują zbyt wiele miejsca (magazynowanie wody w elektrowniach szczytowo-pompowych) i działają tylko w ściśle określonych sytuacjach.

Sole są odpowiednie do gromadzenia ciepła, ponieważ mogą być ogrzewane, aż do stopienia, a potem przechowywane w izolowanych pojemnikach. Gdy energia jest potrzebna, sole są pompowanie do układu wymienników, celem odzyskania energii. Jest to odpowiednie dla systemów produkujących ciepło w  dzień, a wykorzystujących je w postaci energii elektrycznej w porach nocnych. Opracowywany przez Halotechnics system opiera się na zautomatyzowanym procesie testującym  różne typy i mieszanki różnych soli, celem uzyskania mieszaniny o odpowiednich właściwościach.

Firma ta otrzymała 3 3 000 dolarów dotacji od ARPA-E na opracowanie materiałów przechowujących energię o temperaturze do 1200°C.  Ma to na celu nie tylko zmniejszenie kosztów magazynów energii, ale również zmniejszenie kosztów instalacji, np. redukcja ilości luster potrzebnych do wytworzenia określonej ilości energii w instalacjach solarnych.
Źródło:
www.arpae-summit.com
www.technologyreview.com
Anna Będkowska