Robert Macias, członek zarządu RWE Renewables Polska nowego pomysłu nie ocenia dobrze. Jednym z krajów, które wprowadziły podobną politykę wsparcia dla OZE jest Holandia. System aukcyjny w Holandii funkcjonuje od 2006 roku, z tym że do dzisiaj nie przyniósł dużych efektów. Śmiertelność projektów jest tam na poziomie około 90 proc. Projekty, które wygrały aukcje, które miały powstać i dostać dofinansowanie, nigdy nie zostały zrealizowane. Stało się tak, ponieważ cena w aukcji była za niska i finalnie projekt się nie opłacał – informuje Robert Macias.

Holenderski system aukcyjny powoduje, że znacząca większość projektów inwestycyjnych w energetykę odnawialną w tym kraju nie dochodzi do skutku. System dofinansowania jest niesprawny a inwestycje nieopłacalne. Podobny mechanizm dla Polski zaproponowało Ministerstwo Gospodarki. Projekt wraz z całą proponowaną ustawą przeszedł do etapu konsultacji społecznych.

– W ramach planowanego systemu aukcyjnego państwo będzie ogłaszać budżet, jakim dysponuje w danym roku na produkcję energii elektrycznej z „zielonych” źródeł. Potencjalni przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować w energię odnawialną, będą proponować, za ile daną megawatogodzinę mogą wyprodukować. Kto tańszy, ten wygrywa, ma pozwolenie na budowę projektu, ustaloną cenę, którą zgłosił, i ma pewność, że przez 15 lat otrzyma ustaloną cenę, którą zgłosił w aukcji, i którą wygrał – tłumaczy Robert Macias.

Podjęte kroki i nowe pomysły miały stanowić rozwiązanie problemu niestabilności cen zielonych certyfikatów – poprzedniego systemu wsparcia. Wsparcie dla energetyki bazującej na odnawialnych źródłach energii jest konieczne ze względu na zobowiązania Europejskie. Polska zobowiązała się do 2020 roku ograniczyć emisję dwutlenku węgla i zwiększyć udział energii elektrycznej z OZE.

Specjalista z RWE podjęte działania ocenia mimo wszystko pozytywnie. Uznaje je za istotny krok w stronę stabilizacji rynku. Jednak aby system działał poprawnie i zapewniał wymagany rozwój rynku konieczne są dalsze prace i dopracowanie podstawowych założeń.

Źródło: Newseria