Przygotowane przez Ministerstwo Klimatu rozporządzenie dotyczące maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r, jest jednym z głównych elementów aukcyjnego systemu wsparcia. Aktualnie projekt znajduje się w fazie konsultacji publicznych.

Założenia przyjęte przez resort klimatu wskazują, że aukcje w 2021 przyczynią się do powstania blisko 2 200 MW nowych mocy wytwórczych. Największy wolumen jest związany z fotowoltaiką! Ministerstwo szacuje, że aż 1 700 MW będzie dotyczyło samych instalacji fotowoltaicznych!

Szacowane moce w OZE

Jak czytamy w OSR, resort szacuje się, iż w związku z realizacją aukcji w 2021 r. powstaną instalacje wykorzystujące:

  • energię wiatru na lądzie (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 300 MW,
  • energię promieniowania słonecznego (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 700 MW,
  • energię promieniowania słonecznego (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – 1000 MW,
  • hydroenergię (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 20 MW,
  • hydroenergię (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – 10 MW,
  • biogaz rolniczy (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 20 MW,
  • biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – łącznie 10 MW,
  • biomasę, w dedykowanej instalacji spalania biomasy (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 100 MW.

Co istotne, podane moce dotyczą wyłącznie nowych instalacji OZE. Sprzedaż wolumenu energii elektrycznej wytworzonej w istniejących instalacjach odnawialnego źródła energii nie
jest planowana.

Jak podaje Ministerstwo Klimatu, łączny szacowany wolumen energii przeznaczony do sprzedaży w trakcie aukcji w 2021 r. wynosi w 15-letnim okresie wsparcia 53 235 000 MWh, a łączna maksymalna wartość tej energii wyniesie ponad 19,8 mld zł. Dla porównania, łączny wolumen energii przeznaczonej do sprzedaży w aukcjach w 2020 r. z nowych oraz istniejących instalacji wyniesie 75,3 TWh, a jego wartość – 27,4 mld zł.

Aukcje OZE 2020

Aktualnie URE prowadzi prekwalifikacje do aukcji OZE w 2020 i zachęca do składania dokumentów. Jak podaje URE, podmioty zainteresowane partycypacją w aukcyjnym systemie wsparcia mogą składać wnioski o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji lub deklaracje o przystąpieniu do aukcji przed ogłoszeniem aukcji przez prezesa urzędu regulacji energetyki.

Terminy aukcji na ten rok nie zostały jeszcze ogłoszone.

Redakcja GLOBEnergia