Kraj ten ma jeden z najwyższych wskaźników wykorzystania energii słonecznej na dachach na świecie – prawie 3 mln domów korzysta z energii produkowanej przez panele fotowoltaiczne. Istotny wzrost popularności instalacji fotowoltaicznych obserwowany jest od ok. 2010 roku. Okres eksploatacji paneli może wynosić 10-25 lat, co oznacza, że liczba instalacji, która będzie zbliżała się do kresu swojej żywotności, będzie rosła wykładniczo.

Obecnie niemal wszystkie uszkodzone lub wyeksploatowane panele trafiają na wysypiska. Jak ostrzegają eksperci, do 2035 roku na śmietnik trafią moduły o łącznej wadze 100 tys. ton. Niestety, obecnie w Australii istnieje kilka zakładów recyklingu paneli. W rozmowie z serwisem abc.net.au Clive Fleming, właściciel jednego z nich działającego w Adelaide na południu kraju, oferuje swoje usługi w całym kraju zapewniając odbiór instalacji z dowolnego punktu. Jak zaznaczył – koszt recyklingu jednego panelu wynosi ok. 10 dolarów plus koszty transportu.

Według Fleminga popyt na ten rodzaj usług nie ma wielkiej skali, ale jest silny. Głównie ze strony producentów, którzy realizują zgłoszenia gwarancyjne od klientów oraz sprzedawców detalicznych pomagających wymienić stare instalacje. Jego zdaniem rozwój recyklingu paneli mogłoby zwiększyć możliwość wprowadzenia w całym kraju zakazu ich wyrzucania. Obecnie takie przepisy istnieją tylko w stanie Wiktoria.

Australia pracuje nad regulacjami

Od 2019 roku rząd Australii prowadzi analizy na temat tego, czy powinny powstać przepisy wskazujące. w jaki sposób sektor fotowoltaiczny ma postępować z odpadami. Jako jeden z wariantów rozważano uwzględnienie paneli PV w Ustawie o zarządzaniu produktem (Product Stewardship Act), w której wskazano sposób gospodarowania odpadami elektronicznymi.
Jak zaznaczają media australijskie, panele słoneczne w pełni nadają się do recyklingu, ale usuwanie i sortowanie materiałów jest kosztownym zadaniem, a zysk z odzyskanych materiałów nie jest jeszcze wystarczająco duży, aby pokryć te koszty.

Ile kosztuje recykling PV w Polsce?

Rok temu rozmawialiśmy z jedną z firmą recyklingowych w Polsce o kosztach recyklingu paneli PV. Koszt oddania modułów do recyklingu wynosi 1,5 PLN netto/kg. Można również zamówić usługę z transportem – koszt transportu to 2,50 PLN/km.

A więc zaokrąglając, utylizacja modułów z instalacji o mocy 10 kW, na którą składa się 29 modułów o mocy 340 Wp, a każdy z nich waży 18,5 kg kosztuje ok 805 zł netto. Biorąc pod uwagę aktualne ceny rynkowe takiej instalacji, koszt recyklingu modułów to niecałe 2 proc. wartości całej instalacji.

Redakcja GLOBEnergia