System Sundrop Farms wytwarza 39 MW mocy w ciągu jednego dnia. Jest to wystarczająca ilość, by utrzymać uprawę w sumie 18 000 pomidorów w szklarniach w południowej Australii.

Każdego dnia woda morska z Zatoki Spencera przepompowywana jest na odcinku 2 km w kierunku pokrywającej powierzchnię 20 ha farmy. W dalszej kolejności woda ta jest przepuszczana przez system odsalający, który produkuje do 1 mln litrów wody słodkiej, wykorzystywanej następnie do irygacji łącznie 18 000 pomidorów uprawianych w szklarniach.

System odsalający jest zasilany energią słoneczną. 23 000 luster skupia światło słoneczne na specjalnym odbiorniku w postaci wieży o wysokości 115 metrów, by wygenerować do 39 MW mocy w ciągu dnia.


Farma Sundrop Frams w Południowej Australii, źródło: Sundrop Farms

Farmy przyszłości

To innowacyjne rozwiązanie wiąże się z połączeniem istniejących już technologii w nowatorski sposób. Niektórzy twierdzą, że system jest niepotrzebną inwestycją, jako że pomidory wciąż mogą być uprawiane na obszarach nie pokrytych pustynią, jednak niejest wykluczone, że za kilkadziesiąt lat sytuacja ulegnie zmianie.

Aktualnie wykorzystywane metody upraw wiążą się z kosztami w wysokości 3 bilionów $ w skali rocznej. Koszty te w dużej mierze powiązane są ze środowiskowymi aspektami prowadzenia upraw. Przewiduje się, że wzrost liczby ludności do 2050 roku będzie skutkował 50%-owym podwyższeniem zapotrzebowania na żywność.

Zrównoważone metody upraw, wykorzystujące nowoczesne rozwiązania jak instalacje OZE, mogą się okazać kluczem do zwalczenia problemu niedostatku żywności, spowodowanego zmianami klimatycznymi, jak również wzrostem populacji ludzi.

Opracowano na podstawie: Futurism

Zdjęcie główne: National Centre of Excellence in Desalination Australia