Projekt o mocy 19 MW zlokalizowany został poza południowym wybrzeżem  Australii w Portland,  Victoria. Powstał on ze współpracy Lockheed Martin z OPT (Ocean Power Technologies. Konstrukcja wykonana jest  na  podstawie  technologii  PowerBuoy  firmy  OPT.

Wcześniej  był  on testowany przez US Navy u wybrzeży New Jersey przy zasilaniu zdalnego radaru znajdującego się na morzu i systemów  komunikacji. PowerBuoy  jest  całkowicie  autonomicznym  urządzeniem,  które  wytwarza  energię  elektryczną  za  pośrednictwem podpowierzchniowej konstrukcji w kształcie tłoka  zacumowanego  na  dnie oceanu. Agregat prądotwórczy napędzany  jest  przez  mechaniczną  boję,  która  porusza  się  w  wyniku  działania  ruchu  fal  oceanicznych.  Wytworzona  energia elektryczna jest przekazywana z powrotem do brzegu za pomocą podwodnego kabla.

Długoterminowa umowa między obiema  firmami  objęła  pomoc  Lockheed Martin dla OPT w projektowaniu i produkcji PowerBuoy. Umowa partnerska  polegała także na asyście Lockheed  Martin  w  sprzedaży,  dostawie  i  montażu podzespołów  oraz  ogólnego  zarządzania  programem. Obie firmy już wcześniej współpracowały przy wielu projektach, w tym między  innymi przy projekcie dla Coos Bay, który  składać  się  będzie  z  maksymalnie  200  PowerBuoyów,  produkując  do  100  MW  mocy.

Projekt częściowo  finansowany jest przez  dotację  z  Australijskiego  Departa mentu ds. Zasobów, Energii i Turystyki (Australia’s  Department  of  Resources,  Energy  and  Tourism)  w  wysokości  66,5  mln  dolarów australijskich (ok. 67,6 miliona dolarów  amerykańskich).  19-megawatowy  projekt  obejmuje 45 PowerBuoyów i pięć podwodnych  podstacji. Cała instalacja spełnią potrzeby energetyczne ok. 10.000 domów i pozwala ograniczyć emisję 37 000 ton dwutlenku węgla rocznie.

Łukasz Sojczyński
Źródło: www.gizmag.com, Ocean Power Technologies