Scenariusz, który bierze pod uwagę prognozy redukcji kosztów, związanych z czystymi technologiami, jak również deklaracje różnych państw, dotyczące ograniczenia emisji, wskazuje na to, że systemy słoneczne i pojazdy elektryczne mogą zmienić reguły gry w sektorze energetycznym i pozostawić sektor paliw kopalnych daleko w tyle.

Udział paliw kopalnych w rynku może ulec zmniejszeniu o 10% w ciągu dekady na rzecz systemów PV i aut elektrycznych, jak podaje raport Grantham Institute na Imperial College London.

10%-owy spadek udziału w rynku był wystarczający, by spowodować upadek kopalni węglowych w USA, podczas gdy pięć głównych zakładów w Europie straciło 100 mld € między 2008 a 2013 rokiem, ponieważ nie spodziewały się 8%-owego wzrostu w sektorze OZE.

Wyłaniające się obecnie technologie, takie jak np. drukowane ogniwa fotowoltaiczne, mogą zmniejszyć koszty, zaś zwiększyć popyt nawet w większym stopniu, niż przewiduje się w tej chwili.

Luke Sussams, naukowiec z Carbon Tracker, poinformował:

Samochody elektryczne oraz energia słoneczna stanowią przełom, którego przemysł paliw kopalnych stale nie docenia.

Koszty związane z energetyką słoneczną zmalały o 85% w ciągu ostatnich siedmiu lat, zaś wspomniany raport podaje, że panele mogą osiągnąć 23%-owy udział w globalnej produkcji energii elektrycznej do 2040 roku i 29%-owy udział do 2050 roku, co spowoduje całkowite wycofanie węgla z produkcji, natomiast gaz ziemny będzie miał jedynie 1% udziału.

Do 2035 roku pojazdy elektryczne mogą osiągnąć 35%-owy udział na rynku transportu drogowego.

Globalny wzrost temperatury może zostać ograniczony do 2,4°C – 2,7°C w stosunku do poziomów z okresu preindustrialnego.

Niemniej raport wskazuje na to, że ograniczenie zużycia węgla w sektorze energetycznym oraz transportu drogowego może nie być wystarczające, by osiągnąć międzynarodowe cele klimatyczne, zatem redukcja emisji z innych sektorów, takich jak grzewczy czy przemysłu ciężkiego również jest potrzebna.

Opracowano na podstawie:  The Guardian