Autobusy elektryczne głównie w dużych miastach – Warszawa z największą flotą e-busów

Branża elektromobilności zauważa coraz większe zainteresowanie pojazdami elektrycznymi w komunikacji miejskiej. Autobusami elektrycznymi do połowy 2022 roku będą dysponowały już 64 polskie przedsiębiorstwa komunikacyjne. Według najnowszej edycji cyklicznego raportu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) „Polish EV Outlook 2022”, w ciągu kolejnych miesięcy łączna liczba e-busów w Polsce wyniesie prawie 850 szt. Jest to prawie cztery razy więcej niż pod koniec 2019 r. Czy Polska polityka wsparcia elektromobilności jest skuteczna? Analizujemy raport PSPA.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

615 autobusów elektrycznych w Polsce

Na podstawie danych Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (IGKM), na dzień 31 grudnia 2021 r. w polskich miastach jeździło 615 autobusów elektrycznych. Stanowi to prawie 5,2 proc. całego parku autobusów miejskich w Polsce. Największą flotą e-busów dysponuje MZA Warszawa. Flota ta składa się z 160 pojazdów. W stolicy Polski pojazdy zeroemisyjne stanowią prawie 11 proc. floty. Na kolejnych miejscach znajdują się takie podmioty jak MPK Kraków (79 szt., 13,7 proc. floty), MPK Poznań (59 szt., 18,3 proc.), PKM Jaworzno (44 szt., 62,9 proc. floty) oraz MZK Zielona Góra (43 szt., 48,3 proc.). Najwyższym procentowym udziałem e-busów w Polsce wśród przedsiębiorstw posiadających co najmniej 3 e-busy charakteryzuje się PKM Jaworzno.

Autobusy elektryczne w polskich miastach. Flota autobusów elektrycznych w polskich przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. Udział floty autobusów elektrycznych w miastach o określonej liczbie mieszkańców.
Autobusy elektryczne w polskich miastach.
Źródło: PSPA

Im większe miasto tym więcej e-busów

Jak zauważa PSPA, zeroemisyjny transport publiczny koncentruje się przede wszystkim w największych miastach. Podobną tendencję widać również w innych obszarach elektromobilności w Polsce.

“Ponad połowa (54,1 proc.) wszystkich autobusów elektrycznych zarejestrowanych w Polsce (333 szt.) wchodzi w skład flot kursujących w miastach powyżej 300 tys. mieszkańców. Są to Warszawa, Kraków, Poznań, Szczecin, Bydgoszcz oraz w Lublin.” - komentuje Jan Wiśniewski, Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Według Jana Wiśniewskiego, w wybranych ośrodkach miejskich liczących od 150 tys. do 300 tys. mieszkańców (Katowice, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Rzeszów, Gliwice) jeżdżą 83 autobusy elektryczne, co stanowi tylko 13,5 proc. całej elektrycznej floty autobusów w Polsce. Autobusami elektrycznymi dysponują zaledwie 3 polskie przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej z siedzibą w gminach liczących od 100 tys. do 150 tys. mieszkańców. Są to Zielona Góra, Włocławek oraz Tychy. W flotach tych miast porusza się się łącznie 48 e-busów, co stanowi 7,8 proc. parku e-busów w Polsce, z czego zdecydowana większość, bo aż 43 pojazdy, należy do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.

“Zauważamy jednak trend polegający na zamawianiu pojazdów zeroemisyjnych również przez mniejsze gminy, nie obciążone obowiązkami wynikającymi z Ustawy o Elektromobilności. To efekt dostępności wsparcia ze środków publicznych” – dodaje Jan Wiśniewski, Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Nowe pojazdy zeroemisyjne

Pod koniec 2021 roku na dostawę do flot polskich przedsiębiorstw komunikacyjnych oczekiwały 233 autobusy elektryczne. Trafią one do 36 przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze zbiorowego transportu publicznego. Według raportu PSPA najwięcej autobusów elektrycznych trafi do flot PKA Gdynia (24 szt.), MZK Gliwice i MPK Łódź (po 17 szt.), PKM Gliwice (16 szt.) oraz MPK Wrocław 11 szt. Zdecydowana większość, bo aż 22 operatorów, którzy oczekują na odstawy e-busów, nie dysponowało wcześniej pojazdami zeroemisyjnymi.

Zamówienia do dużych miast

Do przedsiębiorstw z miast liczących od 300 tys. do 1 mln mieszkańców (Łódź, Lublin, Wrocław, Gdańsk, Szczecin) zostaną dostarczone 42 zamówione e-busy, co stanowi 18 proc. wszystkich zamawianych pojazdów. Floty podmiotów z siedzibą w gminach liczących od 150 tys. do 300 tys. mieszkańców (Gliwice, Sosnowiec, Toruń, Radom, Katowice, Częstochowa, Gdynia) otrzymają 72 autobusy zeroemisyjne (31 proc. wszystkich zamawianych pojazdów). Polskie przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej z siedzibą w gminach liczących od 100 tys. do 150 tys. mieszkańców (Zielona, Góra, Opole, Gorzów Wielkopolski) zakontraktowały lub zamierzają zakontraktować w najbliższym czasie 21 e-busów, czyli około 9 proc. wszystkich zamawianych pojazdów.

Zdaniem Macieja Mazura, Dyrektora Zarządzającego PSPA, Polska polityka wsparcia elektromobilności w obszarze zbiorowego transportu publicznego przynosi wymierne efekty. Prowadzi do współdziałania pomiędzy producentami autobusów elektrycznych w Polsce, takimi jak Solaris, Volvo czy MAN, a będącymi odbiorcami tych pojazdów, czyli jednostkami samorządu terytorialnego. Nie bez znaczenia jest także współpraca dostawców e-busów i samorządów z instytucjami udzielającymi wsparcia finansowego. Chodzi m.in. o w NFOŚiGW, który uruchomił program „Zielony Transport Publiczny”, który cieszy się znaczną popularnością.

“W 2021 w zakresie liczby nowo zarejestrowanych e-busów zajęliśmy 5 miejsce w Europie, a wyprzedziły nas tylko takie kraje jak Dania, Francja, Wielka Brytania oraz Niemcy. Wiele wskazuje na to, że w bieżącym roku Polska umocni swoją pozycję w tym rankingu” – komentuje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Jak dodaje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA, Polska stała się nie tylko europejskim centrum eksportowym autobusów elektrycznych, ale również jednym z liderów pod względem rozwoju zelektryfikowanej floty w samorządach.

Zobacz również