W pełni autonomiczne pojazdy pojawią się na naszych drogach w okolicach 2030 roku – informuje ITS. Do tego momentu należy przygotować niezbędną infrastrukturę, wdrożyć odpowiednie przepisy i oswoić społeczeństwo z nową technologią. Polska powinna być przygotowana na mobilność 4.0.

Nadchodzi era nowej mobilności

Według ekspertów nowe technologie zmniejszają liczbę wypadków na drogach i koszty z nimi związane. Komputery pokładowe przejmą część kompetencji kierowców. ITS wskazuje, że obecnie funkcjonujący model branży transportowej ulegnie radykalnej zmianie. Mobilność 4.0 ma być odpowiedzią na bolączki dzisiejszego świata motoryzacyjnego, który musi się mierzyć z wypadkami drogowymi, korkami, zanieczyszczeniem środowiska, zużyciem paliw kopalnych czy brakiem kierowców zawodowych. Samochody autonomiczne będą bezemisyjne, nie spowodują wypadku i zatoru na drodze. Ukształtują nowy model mobilności społeczeństwa i zmienią zasady w biznesie i na rynku pracy.

– Zanim jednak autonomizacja zawita do nas na dobre, do rozwiązania pozostaje wiele wyzwań na gruncie prawnym, infrastrukturalnym czy technologicznym, które wymagają systemowego i skoordynowanego podejścia. Barierą jest choćby prawo, które w wielu przypadkach nie nadąża za rozwojem technicznym. Technologia zaś nie jest jeszcze na tyle doskonała, by poradzić sobie z każdym potencjalnym scenariuszem drogowym. Pozostaje także kwestia budowy kosztownej infrastruktury, która będzie w swoistej symbiozie z autami „jutra”. Nader istotne jest również zwiększenie świadomości i akceptacji społecznej dla zrobotyzowanych pojazdów – tłumaczy Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Adrian Mazur, dyrektor Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury wskazał, że jednym z rozwiązań technologicznego postępu w zakresie autonomizacji i automatyzacji transportu drogowego jest stworzenie instytucji eksperckich, zajmujących się nadzorowaniem i wsparciem procesów administracyjnych, a także monitorowaniem i analizą wyników prac badawczych realizowanych na poziomie poszczególnych krajów czy też Unii Europejskiej.

– Aby pojazdy autonomiczne stanowiły realną wartość dodaną, musimy stworzyć optymalne warunki do wdrażania technologii, co jest procesem złożonym i długofalowym. Potwierdzają to analizy, światowe i europejskie doświadczenia, a także wyniki naszych krajowych badań – zaznacza przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury.

Powstało Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych

W strukturze Instytutu Transportu Samochodowego powołano Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych (CK:PAP). Jest to jeden z efektów realizacji projektu “Polska droga do automatyzacji transportu drogowego” (AV-PL-ROAD), finansowanego w ramach programu GOSPOSTRATEG ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Centrum będzie wspierać administrację rządową w sprawnym i bezpiecznym wdrożeniu pojazdów autonomicznych w Polsce. CK:PAP będzie pełniło zadania w zakresie monitorowania prac badawczych oraz implementacji przepisów w Polsce, jednocześnie będąc ważnym organem doradczym w zakresie kierunków rozwoju branży i technologii. Centrum powstało z połączenia zaplecza badawczego, jak również wieloletniego doświadczenia ITS. Szeregi Centrum zasilą eksperci w zakresie: autonomizacji transportu drogowego, inteligentnego sterowania ruchem drogowym, psychologii transportu, a także szkoleń i badań kierowców.

Planowana jest rozbudowa zaawansowanego zaplecza technicznego, a także utworzenie infrastruktury umożliwiającej pogłębione badania technologii wspomagających rozwój automatyzacji transportu drogowego.

Źródło: ITS

Redakcja GLOBEnergia