Niemieckie ministerstwo transportu, budownictwa i rozwoju (BMVI) poinformowało, że na jednym z miejsc postojowych na autostradzie A81 powstanie dach fotowoltaiczny, o czym poinformował Steffen Bilger, sekretarz stanu w resorcie.

Do budowy pilotażowej instalacji dedykowanej produkcji energii elektrycznej za pomocą fotowoltaiki w ramach projektu badawczego wybrano miejsce postojowe Hegau-Ost na A81 w Badenii-Wirtembergii. Projekt jest częścią wspólnych badań inżynierów w zakresie budowy dróg w trzech sąsiadujących krajach – Niemczech, Austrii i Szwajcarii (DACH). W pracach biorą udział eksperci z niemieckiego instytutu Fraunhofera (ISE) oraz austriackich instytutów Forster FF oraz Instytutu Technologii.

Zaprojektowano konstrukcję zadaszenia autostrady z wbudowanymi modułami fotowoltaicznymi. Demonstrator składa się z dachu o wymiarach 10 na 17 m, wykonanego z modułów fotowoltaicznych, który znajduje się około 5,5 m nad jezdnią i opiera się na konstrukcji stalowej. Budowa pilotażowego projektu ma ruszyć jesienią 2021 r. Następnie funkcjonowanie instalacji będzie monitorowane przez ok. 12 miesięcy.

– Poprzez projekt badawczy chcemy rozwinąć potencjał autostrad w zakresie produkcji energii odnawialnej. Jedno jest pewne: zadaszenie autostrady jest szczególnym wyzwaniem technicznym ze względu na szybki ruch prowadzony pod nim – wyjaśnia Steffen Bilger.

Dodał, że wizja podwójnego wykorzystania obszaru, który został już przeznaczony na budowę drogi, musi być realizowana. Budowanie nad ulicami modułów fotowoltaicznych jest oczywiście znacznie droższe w porównaniu z fotowoltaiką montowaną na istniejących dachach domów lub na otwartych przestrzeniach. W razie wypadku na drodze poniżej konstrukcja nośna musi być zabezpieczona przed ewentualnym uderzeniem pojazdu, aby się nie zawaliła. Jak informuje resort, od długości 80 m takie konstrukcje wsporcze musiałyby zostać sklasyfikowane jako tunele – wówczas konstrukcja musi spełniać jeszcze wyższe wymagania bezpieczeństwa. Celem niemiecko-austriacko-szwajcarskiego projektu badawczego jest zatem wykazanie, że taka konstrukcja jest ekonomicznie opłacalna w rzeczywistych warunkach ruchu i może być eksploatowana w sposób ciągły.

Chociaż modułowa konstrukcja demonstratora ma pewne zalety kosztowe, w perspektywie średnioterminowej nie należy spodziewać się powszechnego stosowania dachów fotowoltaicznych nad autostradami. Nadal istnieje duży potencjał obszarów, na których energia z OZE może być wytwarzana taniej np. na dachach budynków. Jednak w wyjątkowych przypadkach, gdzie występują lokalne ograniczenia co do obszarów pod inwestycje OZE, eksperci zdecydowanie widzą możliwość zamontowania dachu fotowoltaicznego nad autostradą.

Źródło: BMVI

Redakcja GLOBEnergia