Od 15 kwietnia do 30 września 2020 r. samorządy będą mogły składać wnioski do programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Program ma pomóc w realizacji przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia do wykorzystania pozyskanego ciepła lub energii do ogrzewania.

Nabór wniosków

Program przewidziany jest dla jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. Nabór rozpocznie się od 15 kwietnia i potrwa do 30 września 2020 r. Będzie przebiegał w trybie konkursowym.

Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”).

W przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć osobiście lub drogą pocztową, wygenerowany przy użyciu GWD: wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy oraz oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

Jak podaje NFOŚiGW, program przewidziany jest na pięć lat (2020-2025), ale umowy będą podpisywane do 2022 r.

Środki

łączna pula programu wynosi 300 milionów złotych, z czego 150 milionów przeznaczone jest na pierwszą turę. W ramach programu samorządy mogą ubiegać się o dotację do 100% kosztów kwalifikowanych na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych. Po rozpoznaniu złóż termalnych kontynuacja przedsięwzięć może nastąpić w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Polska Geotermia Plus”.

Racjonalne wydatkowanie środków

Jak podaje NFOŚiGW, celem nowego programu jest bardziej racjonalne wydatkowanie środków oraz zmniejszenie komplikacji towarzyszących przygotowywaniu projektów robót geologicznych, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby dotowanych odwiertów geotermalnych.Takie działania powinny pozwolić na uzyskanie lepszych efektów w zakresie rozwoju geotermii przy mniejszych nakładach finansowych i mniejszym ryzyku udostępnienia zasobów wód termalnych.

Szczegóły znajdziesz TUTAJ

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia