Burmistrz miasta Augustowa zaprasza do projektu dotyczącego zakupu i montażu instalacji wykorzystujących OZE.
Na dzień dzisiejszy Burmistrz chce poznać potencjał instalacji OZE i poznać preferencje mieszkańców. Jest bowiem szansa za uzyskanie dofinansowania w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy.

Jakie instalacje będą dofinansowane?

Planowane jest, by program objął zasięgiem zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), w tym:
– zakup i montaż – kolektorów słonecznych wytwarzających energię cieplną,
– zakup i montaż – paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną,
– zakup i montaż pomp ciepła.

Samorząd Augustowa planuje złożyć wniosek do Funduszu Szwajcarskiego, w ramach którego pozyskiwane będą dotacje dla indywidualnych mieszkańców.
Pozyskana z kolektorów, paneli i pomp energia będzie mogła być wykorzystana wyłącznie na własne potrzeby. Wsparciem nie zostaną objęte budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Zainteresowanie może być duże, bo przewidywane dofinansowanie wyniesie 85% kosztów zakupu i montażu.

Mieszkańcy zainteresowany pozyskaniem dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych proszeni są o złożenie „Deklaracji udziału w Projekcie”.
Na zastanowienie się jest niewiele czasu – deklaracje mają trafić do Urzędu Miasta w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2018 r.

Deklaracja zawiera pytania o lokalizację budynku, ekspozycję, liczbę mieszkańców, czy powierzchnię. W deklaracji należy również podać czym ogrzewany jest budynek.

Znajduje się w niej również zapytanie o ewentualną lokalizację zbiornika na c.w.u.

Osoba deklarująca udział w programie zobowiązana jest również podać wykaz urządzeń w budynku, wraz z ich mocą, oraz zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym na podstawie rachunków, za rok 2017.

O Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy

W ubiegłym roku, Szwajcarsko Polski Program Współpracy (SPPW) świętował dziesięciolecie!

Inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska, innowacje w energetyce oraz poprawa infrastruktury transportowej – to tylko niektóre z działań, podejmowanych w ramach SPPW.

W ciągu dziesięciu lat na Program przeznaczono blisko 489 mln franków szwajcarskich. Tylko w zakresie instalacji solarnych, zainstalowano z tego programu 25 tysięcy instalacji.

Źródło: Oficjalny Portal Urzędu Miasta Augustów

Redakcja GLOBEnergia