Czysta energia odnawialna wkrótce będzie tańsza niż konwencjonalne źródła, powodujące powstawanie zanieczyszczeń. Istnieje jednak pewien problem. Energia taka jest generowana w niedogodnych: miejscu i czasie, które to niekoniecznie odpowiadają danemu zapotrzebowaniu na energię.

Częściowo problem ten może być rozwiązany poprzez zastosowanie magazynowania akumulatorowego, jeśli tylko przedstawić odpowiednio duże i tanie rozwiązanie. Niemniej międzynarodowa grupa przedsiębiorców pracuje nad bardzo ambitnym projektem, który zakłada połączenie całego globu w jedną wielką sieć energetyczną, która pozwoli na generowanie energii z OZE o każdej porze, w każdym miejscu.

globalna sieć energetyczna

Wizja globalnej połączonej sieci energetycznej OZE, źródło: GEIDCO (grafika otwiera się w nowej karcie w większym rozmiarze)

GEIDCO jest chińską grupą energetyczną, która zawarła porozumienia z firmami energetycznymi w Chinach, Korei Południowej, Rosji oraz Japonii, jak również z zakładami energetycznymi, producentami sprzętu oraz uczelniami z 14 krajów.

Zasada działania sieci jest prosta – gdy w jakimś miejscu występuje duże naładowanie mocy, w innym miejscu na świecie, gdzie jest duże zapotrzebowanie na energię, zostaje ona wykorzystana.

Całościowy projekt jest zależny od wysokonapięciowych sieci transmisyjnych, ciągnących się przez tysiące kilometrów. Wysokie napięcie redukuje straty na długich dystansach. Rosja oraz Japonia już posiadają setki kilometrów takich sieci.

W miarę jak sieć się powiększa, dostawy energii stają się bardziej stabilne, ze względu na mniejszą zależność od pojedynczych źródeł, tak więc utworzenie globalnej sieci energetycznej, która dzieliłaby energię od Grenlandii aż po Afrykę Południową, stanowi ostateczny cel.

Oczywiście pna drodze staje wiele przeszków – kwestie geopolityki, stabilności globalnej sieci czy ogromnych kosztów infrastruktury.

Niemniej celem GEIDICO jest utworzenie międzykontynentalnych sieci na każdym kontynencie do 2030 roku i połączenie ich do 2050 roku, przy jednoczesnym podniesieniu globalnej mocy wytwórczej z OZE do około 90 % światowego zapotrzebowania na energię.

Opracowano na podstawie: New Atlas