Od maja ubiegłego roku śląskie konsorcjum naukowo-przemysłowe realizuje ogólnopolski projekt badawczy – „Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie”. Naukowcy z Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego, Głównego Instytutu Górnictwa oraz Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG prowadzą szeroko zakrojone badania. Ich celem jest opracowanie rekomendacji dotyczących wdrażania odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach w Polsce. Opracowanie będzie przeznaczone dla czterech grup odbiorców:

 

• architektów, projektantów i wykonawców,

• właścicieli i zarządców budynków,

• samorządów,

• przedstawicieli urzędów centralnych odpowiedzialnych za budownictwo.

 

Odbiorcy otrzymają zestaw informacji, które w odpowiednim dla danej grupy zakresie ułatwią działania zwiększające wykorzystanie OZE w budynkach (szczegółowy opis produktów dla grup docelowych projektu znajduje się na wykresie). Pierwszym etapem projektu jest diagnoza obecnej sytuacji – ocena ogółu zasobów energetycznych kraju, dostępnych na rynku technologii wykorzystujących zieloną energię, warunków klimatycznych w określonych regionach i czynników finansowych związanych z inwestycjami w energię odnawialną w budownictwie. – Analizy prowadzimy m.in. na gotowych obiektach, które wykorzystują energię odnawialną – sprawdzamy ich efektywność energetyczną – mówi Katarzyna Papież- Pawełczak z PNT Euro-Centrum, kierownik jednego z zadań. Równolegle badacze przygotowują nową metodologię oceny technicznej, ekonomicznej i ekologicznej wykorzystania OZE.

 

Narzędzia pomogą ustalić optymalny dobór technologii i OZE właściwych dla danej lokalizacji, określonego typu budynków (zarówno wolnostojących obiektów mieszkalnych, jak i zespołów budynków czy biurowców) i uwzględnić stronę finansową inwestycji. Efektem finalnym prac będzie po pierwsze program komputerowy do oceny wpływu struktury budynku na zapotrzebowanie energii i możliwość wykorzystania OZE oraz efektów energetycznych i ekologicznych zastosowanych rozwiązań. Po drugie, publikacja z rekomendacjami dotyczącymi wdrażania OZE. – W zaleceniach opracujemy szczegółową strategię zwiększenia udziału OZE w budownictwie – podkreśla Katarzyna Papież-Pawełczak. Planowany czas zakończenia projektu to kwiecień 2013 roku. Zadanie badawcze jest prowadzone w ramach strategicznego projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków”. Liderem konsorcjum badawczego jest Politechnika Śląska.

 

zobacz także:

Zerowe zużycie energii w budynkach komercyjnych?