Już w kwietniu kolejna odsłona Międzynarodowych Targów Instalacyjnych INSTALACJE 2016. Podobnie jak dwa lata temu, również teraz jedną z imprez towarzyszących temu wydarzeniu będzie konferencja organizowana przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).

Tym razem spotkanie będzie przebiegało pod hasłem „Bądźmy gotowi na zmiany” i jest kierowane przede wszystkim do instalatorów i projektantów systemów grzewczych jak też do wszystkich osób zainteresowanych tematyką pomp ciepła i budynków energooszczędnych.

Zainteresowanie uczestników konferencji z pewnością wzbudzi przegląd dostępnych w Polsce programów dofinansowań instalacji z pompami ciepła. Część spotkania będzie również poświęcona nowym warunkom technicznym WT 2017, których wejście w życie wprowadzi spore zmiany w podejściu do rozwiązań ogrzewania i przygotowania c.w.u. w nowych budynków. Zaostrzenie warunków technicznych od stycznia 2017 roku, w praktyce zachęci do stosowania pomp ciepła a zarazem uniemożliwi stosowanie kotłów węglowych w nowych budynkach jednorodzinnych. Konsekwencje tych zmian w pierwszej kolejności odczują architekci i projektanci takich obiektów oraz instalatorzy, którzy z odpowiednim wyprzedzeniem muszą się przygotować do nadchodzącej rzeczywistości.

Uczestnicy Konferencji PORT PC zostaną wprowadzeni w tematykę nadchodzących zmian w technice grzewczej. Podczas spotkania omówione zostaną praktyczne aspekty „Wytycznych Projektowania Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła” dotyczących zapobiegania szkód w systemach grzewczych w których nośnikiem ciepła jest woda (cz. 4 i 5 Wytycznych PORT PC). Przedstawione zostaną poruszane w nich zagadnienia oraz znaczenie prawne (np. w odniesieniu do uzyskania świadczeń gwarancyjnych). W ramach pakietu konferencyjnego każda zarejestrowana na Konferencję PORT PC osoba otrzyma komplet tych Wytycznych.

Mając świadomość jak istotne znaczenie ma przygotowanie polskich instalatorów do realizacji wymagań wynikających z rozporządzeń i dyrektyw UE, podczas Konferencji PORT PC zostaną szczegółowo omówione skomplikowane przepisy etykietowania energetycznego systemów i urządzeń grzewczych. Mimo iż obowiązują one już od września br. wciąż budzą spore wątpliwości zwłaszcza w odniesieniu do pomp ciepła. Eksperci PORT PC odpowiedzą m.in. na pytanie jak prawidłowo korzystać z danych zawartych w kartach i etykietach produktów oraz zestawów.
Doświadczenie Konferencji PORT PC podczas ostatnich Targów INSTALACJE pokazało, że dużym zainteresowaniem cieszy się formuła, w której przewidziany jest czas na szeroką dyskusję. Organizatorzy konferencji wzięli to pod uwagę również tym razem, spotkanie to po części będzie więc miało charakter warsztatów. Konferencja PORT PC „Bądźmy gotowi na zmiany” odbędzie się w drugim dniu Targów INSTALACJE 26 kwietnia 2016 roku. Warto odpowiednio wcześniej zarezerwować sobie tę datę w kalendarzu. Rejestracja na Konferencję ruszy pod koniec stycznia.

Źródło: PORT PC