7 lipca 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Morskiej Farmy Wiatrowej „Bałtyk Środkowy III”.

Na tę chwilę można mówić o planowanych podstawowych parametrach farmy:

1200 MW – łączna moc maksymalna,

120 – maksymalna liczba elektrowni wiatrowych,

275 m – maksymalna wysokość pojedynczej elektrowni,

200 m – maksymalna średnica rotora,

200 km – maksymalna długość wewnętrznej infrastruktury kablowej,

6 – maksymalna liczba wewnętrznych morskich stacji elektroenergetycznych.

O konkretnych technologiach i parametrach urządzeń można będzie mówić na etapie sporządzania projektu budowlanego, wiadomo już jednak, że rozpatrywanymi rodzajami fundamentów są: monopal, fundament kratownicowy, grawitacyjny i tripod.

BaltykIIIrys2

Rys. 1 Przegląd technologii wykorzystywanych w morskich elektrowniach wiatrowych, źródło: Polenergia Bałtyk III

Ostateczny wybór uwarunkowany będzie przede wszystkim zapisami, które znalazły się w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wynikami badań geotechnicznych i analiz wietrzności. Ponieważ czas przygotowania inwestycji do budowy może wynieść nawet 8 lat, a postęp technologiczny jest dynamiczny, może okazać się, że w projekcie zostaną wykorzystane technologie, które obecnie są dopiero w fazie testów.

Proces inwestycyjny dzieli się na następujące etapy: przygotowanie inwestycji, budowa, eksploatacja i likwidacja lub wymiana elektrowni na nowsze (tzw. repowering), z których etap przygotowania jest najważniejszym, ponieważ odpowiedni projekt pozwala uniknąć negatywnych oddziaływań i konfliktów wynikających z użytkowania morza.

Przewiduje się, że budowa Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III rozpocznie się w 2019 r. i potrwa około 3,5 roku.

W tym czasie poszczególne elementy farmy będą dostarczane do portu konstrukcyjnego, w którym będą składane w duże podzespoły. Następnie zostaną przetransportowane specjalistycznymi statkami na obszar farmy, gdzie zostaną zainstalowane. Najpierw w dnie osadzane będą fundamenty, później do nich przyłączone zostaną kolejne komponenty.

BaltykIIIrys3

Rys. 2 Budowa morskiej farmy wiatrowej, źródło: Polenergia Bałtyk III

Zakładana długość okresu eksploatacji farmy to 25 lat. Po tym czasie turbiny mogę zostać zlikwidowane lub wymienione na nowe. Do demontażu i transportu elementów farmy wykorzystuje się te same statki, co na etapie budowy. W przypadku kabli podmorskich oraz części fragmentów fundamentów istnieje możliwość pozostawienia ich w dnie morskim, jeśli ich likwidacja wiązałaby się ze znaczącym negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Inwestycja o wartości 10 mld zł ma maksymalnie korzystać z potencjału lokalnego zaplecza. Spółka Polenergia, będąca inwestorem, szacuje, że polskie przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio będą mogły ubiegać się o kontrakty warte 60% tej inwestycji, czyli około 6 mld zł.

Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii mówi: „Wydanie pierwszej decyzji środowiskowej to kamień milowy w procesie realizacji tych projektów. Łączna moc planowanych farm wynosi 1200 MW, czyli 3-krotnie więcej niż moc projektów farm wiatrowych na lądzie, których realizacja w związku z wejściem nowych przepisów została zawieszona. Oczekujemy, że jeszcze w tym roku oba nasze projekty na Bałtyku będą miały wydane decyzje środowiskowe.”

Źródło: Polenergia Bałtyk III

Opracowanie: Katarzyna Cieplińska, GLOBEnergia


Cały artykuł dostępny w aplikacji mobilnej GLOBEnergia Plus!

POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i czytaj cały artykuł!

        AppStore

GooglePlay