Ban na agrofotowoltaikę! Czy to początek końca fotowoltaiki na gruntach rolnych? 

agrofotowoltaika, farma pv, zakaz,

6-go lipca holenderski Minister Klimatu i Energii wysłał list do parlamentu, w którym zaproponował ogólnokrajowy zakaz instalacji paneli fotowoltaicznych na gruntach rolnych. W odpowiedzi holenderska organizacja branżowa ds. energetyki słonecznej, Holland Solar stwierdziła, że decyzję, czy pozwolić na rozwój agrofotowoltaiki należy pozostawić w gestii lokalnych władz i zasugerowała, że narzucony na szczeblu krajowym zakaz nie służy ani interesom rolników, ani dążeniom do zerowej emisji. Stowarzyszenie zaproponowało rozwiązania w duchu kompromisu. Czy to wystarczy?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

agrofotowoltaika, farma pv, zakaz,

Podziel się

Zakaz na coś, czego praktycznie nie ma

Mogłoby się wydawać, że wprowadzenie takiego przepisu ma na celu ograniczenie już dobrze rozwiniętej agrofotowoltaiki. Nic bardziej mylnego. Obecnie mniej niż 1% holenderskich gruntów rolnych jest wykorzystywane do instalacji modułów fotowoltaicznych. Organizacja Holland Solar stwierdziła jednak, że ta technologia będzie niezbędna w planach energetycznej transformacji kraju. Tym samym wezwali rząd do anulowania decyzji narzucającej ograniczenia na agrofotowoltaikę. Jak twierdzi stowarzyszenie projekty dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii mogą przynieść korzyści finansowe zarówno rolnikom, jak i lokalnej społeczności. Organizacja zwraca uwagę, że obecna forma zakazu fotowoltaiki na gruntach rolnych nie uwzględnia wcześniej ustalonych porozumień, kodeksów postępowania i struktur spółdzielczych w różnych regionach gmin.

Fotowoltaika na gruntach rolnych jest kluczowa

Dotychczasowe ustalenia blokady agrofotowoltaiki obejmują pewne wyjątki, jednak Holland Solar twierdzi, że są one niejasne i niepewne, co uniemożliwia inwestorom lub właścicielom gruntów kontynuowanie jakichkolwiek projektów. Podkreślono, że jest nie do pomyślenia, aby plan energetycznej transformacji rządu mógł się powieść bez uwzględnienia farm fotowoltaicznych na gruntach rolnych. Tym bardziej, że założenia zaktualizowanej polityki energetycznej jeszcze mocniej stawiają na OZE. Organizacja jest pewna, że poleganie na instalacjach fotowoltaicznych na dachach i w dużym zakresie na nieużywanych gruntach nie będzie wystarczające, aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną zgodnie z planem, który zakłada znacznie większą elektryfikację kraju.

Dwie strony medalu

Holland Solar zwrócił również uwagę, że obecnie panele fotowoltaiczne są zainstalowane tylko na 0,12% gruntów rolniczych w Holandii. Jest to dokładnie 2 170 hektarów spośród ogólnej powierzchni 1,8 miliona hektarów użytków rolniczych. W przypadku wszystkich projektów agrofotowoltaicznych, te 0,12% pełni podwójną funkcję i często przynosi wzajemne korzyści zarówno rolnikom, jak i sektorowi energetycznemu. To, na co rządy wszystkich państw powinny zwrócić uwagę to fakt, że oprócz oczywistych benefitów finansowych z podwójnego użytkowania ziemi, panele fotowoltaiczne mogą zapewniać cień dla roślin uprawnych lub mniejszych zwierząt w lecie, promować różnorodność biologiczną oraz stanowić schronienie dla mniejszych organizmów i roślin. Wydzielana para wodna z upraw może również chłodzić panele fotowoltaiczne. To zwiększa ich wydajność, a owce lub krowy mogą pełnić funkcję utrzymania terenu, zapobiegając nadmiernemu wzrostowi trawy lub drzew i zacienieniu paneli. W miarę jak światowe rządy i przedsiębiorstwa energetyczne starają się zwiększać ilość instalacji OZE i ograniczać emisję z przemysłu, współpraca energetyki słonecznej i rolnictwa poprzez agrofotowoltaikę ma potencjał do wskazania drogi naprzód i pogodzenia nowych i starych sektorów rynkowych.  

Opracowano na podstawie PV Tech

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia