Kredyt EkoWydatki jest dedykowany przede wszystkim inwestycjom związanym z ekologią. Kredytobiorca może otrzymać do 50 tys. zł na inwestycję w np. zakup energooszczędnego sprzętu AGD, roweru, hulajnogi, a także zakup lub montaż pomp ciepła, kotłów centralnego ogrzewania czy odnawialnych źródeł energii. Ze środków uzyskanych w ramach kredytu można sfinansować zakup lub montaż paneli fotowoltaicznych, kotła centralnego (Bank wyklucza kotły węglowe), pomp ciepła, materiałów służących do ocieplenia domu, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków lub mikroinstalacji wiatrowych. Bank Pocztowy dedykuje kredyt także na zakup sprzętu sportowego, pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz elektronicznych systemów zarządzania energią w budynkach.

Spłata zostanie rozłożona nawet na 120 miesięcy, czyli 10 lat. Oprocentowanie może zostać obniżone o 1 p.p., jeśli klient w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy dostarczy fakturę dokumentującą przeznaczenie co najmniej 80 proc. kredytu na cele ekologiczne. Oferta Kredyt na EkoWydatki w Banku Pocztowym obowiązuje od stycznia do czerwca 2021 r. Klienci wnioski kredytowe mogą składać w placówkach Banku Pocztowego i Poczty Polskiej.

Dodatkowo można zgłosić zainteresowanie kredytem jednemu z 20 tys. listonoszy, który wprowadzi odpowiednie informacje w aplikacji Mobilny Bankowiec za pomocą tabletu, a wówczas przedstawiciel Banku skontaktuje się bezpośrednio z zainteresowanym.

Dbałość o środowisko to nie tylko inwestycja w fotowoltaikę

Bank Pocztowy tłumaczy, że świadomość Polaków na temat wyzwań ekologicznych stale rośnie. Ważne jest dalsze uświadamianie, że dbałość o środowisko nie zamyka się tylko na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach domów. Dużą rolę odgrywają nasze nawyki i decyzje, jak zmiana samochodu na rower czy wymiana starej pralki na bardziej energooszczędną.

Redakcja GLOBEnergia