Bank Pocztowy z kredytem na mikroinstalacje OZE!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

finanse

Zainteresowanie OZE w Polsce rośnie, więc oferty finansowania przez banki muszą za nimi nadążać! Po wprowadzeniu zmian do oferty Banku Pocztowego z premią BGK, inwestorzy mogą starać się o przyznanie kredytu termomodernizacyjnego również na zakup i montaż mikroinstalacji OZE, w tym instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną, w celu wzmocnienia budynku z wielkiej płyty. To efekt Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie 12 kwietnia tego roku.

Jak komentuje Robert Kuraszkiewicz, Prezes Banku Pocztowego, inwestycje w fotowoltaikę, termoizolacja budynków czy uruchomienie małych elektrowni osiedlowych to wymierne oszczędności zarówno w zakresie produkcji energii, jak i ponoszonych wydatków. Bank Pocztowy będzie wspierał takie projekty prowadzone zarówno przez obywateli, jak i samorządy.

Zmiany przyznawania premii

W ramach oferty Banku Pocztowego: Kredyt z premią BGK, uległy zmianie zasady przyznawania premii termomodernizacyjnej. Obecnie, premię można uzyskać po zmniejszeniu co najmniej o 10% rocznego zapotrzebowania na energię w przypadku budynków, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy i co najmniej o 25% w przypadku pozostałych.

Dla wszystkich przyznanych kredytów bonifikata wynosi teraz 16% kosztów przedsięwzięcia, niezależnie od wartości kredytu. Inwestorzy, którzy w ramach termomodernizacji budynku zdecydują się na zakup i montaż mikroinstalacji OZE, premia wynosić będzie 21%.

Jeszcze większa bonifikata może przysługiwać spółdzielniom mieszkaniowym. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa przy okazji termomodernizacji budynków z wielkiej płyty dokona wzmocnienia ich konstrukcji – połączeń między warstwą fakturową a warstwą konstrukcyjną za pomocą metalowych kotew, może otrzymać bonifikatę w wysokości połowy kosztów zakupu i montażu kotew.

Wysoka premia remontowa dla gmin

W przypadku gmin, które będą chciały wyremontować budynki, w których znajdują się lokale komunalne, premia remontowa może wynieść nawet 50% wartości realizowanego przedsięwzięcia. Pozostali inwestorzy mogą liczyć na premię w wysokości 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. O bonifikatę w obu przypadkach można niezmienne ubiegać się chcąc wykonać prace remontowych w budynkach wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku.

Kto może ubiegać się o kredyt?

O środki finansowe w ramach oferty Banku Pocztowego: Kredyt z premią BGK mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.

Kredyt nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych.

Parametry kredytu

Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 zł. Z pierwszej transzy kredytu od kredytobiorcy pobierana jest prowizja w wysokości 0,6% kwoty przyznanej premii. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, a odsetki naliczane są od zmiennego salda zadłużenia. Raty kredytu mogą być równe lub malejące. Szczegółowe warunki dotyczące kredytowania są każdorazowo ustalane z bankiem indywidualnie. Warunkiem uruchomienia kredytu jest przyznanie przez BGK premii na podstawie pozytywnie zweryfikowanego przez BGK audytu (energetycznego/remontowego). Premia przekazywana jest po zrealizowaniu przedsięwzięcia, w terminie określonym w umowie kredytowej. Lista zaakceptowanych audytorów znajduje się na stronie internetowej BGK.

Szczegóły dotyczące kredytu można znaleźć na stronie internetowej Banku Pocztowego.

Źródło: Bank Pocztowy

Zobacz również