Wczoraj tj. 6 marca 2014r, w Ministerstwie Infrastruktury przedstawicie Banku Światowego rozpoczęli przeglądanie uregulowań dotyczących biznesu i  ich wpływu  na lokalnych przedsiębiorców. 

Pod nóż trafiły roczne raporty ministerstwa. W planach jest dodatkowo kontrola miast z punktu widzenia małych i średnich  przedsiębiorstw na terenie całego kraju.

Raport z badan ma zostać wydany na wiosnę 2015r.  Będzie on syntetycznym porównaniem czterech obszarów działań, które są sterowane zarówno miejscowo jak i rgionalnie m.in.  otwarcie działalności gospodarczej, uzyskanie pozwoleń budowlanych,  czy sprawy własnościowe. W każdej z dziedzin raport będzie wyróżniał dobre praktyki stosowane w 18 miastach  wszystkich 16 województw.  Proponowane będą również reformy, które zostaną wyegzekwowane jako wzory do implementowania w innych badanych krajach ( przebadano 188 gospodarek). W założeniach wyniki będą wspierać wszystkie szczeble rządu w procesie formowania reform, w celu poprawy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

„Głównym celem projektu Doing Business Studies jest ukazanie wszystkich słabości systemu. Opracowanie dotyczące  prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce pomoże nakłonić  decydentów i urzędników państwowych do refleksji na temat obszarów wymagających reform oraz wyzwań stojących przed lokalnymi przedsiębiorcami. Badając sytuację różnych miast i województw w Polsce, możliwe będzie znalezienie  inspiracji do zmagania się z podobnymi wyzwaniami. Doświadczenia jednych miast mogą być rozwiązaniem problemów innych.  Mamy nadzieję że takie badania dostarczą decydentom odpowiednich informacji, do  poprawy lokalnego biznesu” powiedział Xavier DeVictor, World Bank Manager.

Sprawozdanie takie ma za zadanie dostarczenie danych dotyczących  prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych obszarach, oceniając każdą lokalizację, dziedzinę działalności oraz zalecanie reform w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej na poziomie lokalnym. Od 2005 terytorialne projekty Banku Światowego prowadzą badania w  355 miastach z 55 krajów .

Źródło: Bank Światowy
Anna Będkowska