Bank Światowy da Indonezji 55 mln dolarów na geotermię

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Dotacja, jaką ma zamiar przeznaczyć Bank Światowy na rozwój geotermii w Indonezji, opiewa na 55,250 mln $. Pieniądze mają być przeznaczone stricte na projekt wydobywczy - ułatwią rozwój infrastruktury i wykonanie wierceń.

"Niedobór energii hamuje Indonezję i ogranicza przyszłe możliwości milionów Indonezyjczyków," powiedział Rodrigo Chaves, dyrektor Banku Światowego w Indonezji. Warto wiedzieć, że około 30 mln osób, czyli 12% ludności Indonezji nie ma dostępu do energii elektrycznej – zwłaszcza we wschodniej części rozległego archipelagu.

"Bank Światowy w pełni popiera wysiłki rządu, mające na celu ułatwienie dostępu do nowoczesnego i niezawodnego źródła energii elektrycznej" dodał Chaves.

Aktualnie Indonezja wykorzystuje jedynie 5% szacunkowego potencjału geotermalnego. Według założeń ma ona prześcignąć Stany Zjednoczone w tym sektorze już w 2025 roku. Właśnie w tym roku, moc zainstalowana w geotermii w tym kraju ma osiągnąć poziom 7,2 GW – tak szacuje Ministerstwo Energetyki i Zasobów Mineralnych.

Przykład Indonezji tylko potwierdza, że energia geotermalna na świecie rozwija się intensywnie. Geothermal Energy Association opublikowała w grudniu raport dotyczący rozwoju projektów geotermalnych na świecie, z którego jednoznacznie wynika, że geotermia ma się dobrze!

Według raportu, od marca do września 2016 roku, w 32 krajach rozpoczęła się realizacja 44 projektów geotermalnych, które łącznie przyczynią się do wzrostu mocy zainstalowanych w elektrowniach geotermalnych o 1,5625 GW. Sumarycznie więc obecnie realizowane są 72 projekty geotermalne.

W geotermię inwestują kraje w Ameryce Środkowej, na Karaibach, w Azji Południowo-Wschodniej i na Południowym Pacyfiku. Jest to możliwe dzięki atrakcyjnym zachętom podatkowym i specyficznym uwarunkowaniom prawnym. Według Raportu GEA bardzo często projekty geotermalne są wspierane przez międzynarodowe instytucje finansowe, dzięki czemu ryzyko inwestycyjne jest mniejsze.

Nowe projekty geotermalne są realizowane również w krajach, które do tej pory nie miały z geotermią zbyt dużo wspólnego. Takie kraje to np. Chorwacja, Iran, czy Malezja. Pilotażowe projekty w tych krajach mają za zadanie zmniejszyć zależność państw od nieodnawialnych surowców energetycznych, zredukować niebezpieczeństwa gospodarcze i geopolityczne oraz poprawić ogólny stan zdrowia ich mieszkańców.

Raport GEA informuje również o tym, że wartość największych projektów geotermalnych będących w fazie realizacji wynosi około 9 mld $.

Opracowano na podstawie: Geothermal Energy Association, Bankok Post