Bank Światowy na temat gazów cieplarnianych z elektrowni geotermalnych

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

emisja gazów cieplarnianych

Raport prezentuje aktualną wiedzę na temat emisji gazów cieplarnianych z elektrowni geotermalnych. Pomimo tego, iż emisja gazów cieplarnianych z geotermii jest względnie niska w porównaniu do emisji ze spalania paliw kopalnych, ta pierwsza - w pewnych specyficznych i rzadko występujących warunkach - może mieć istotne znaczenie. Niektóre warunki geologiczne wpływają na zróżnicowanie poziomów emisji gazów cieplarnianych z elektrowni geotermalnych, zaś naturalne czynniki mogą doprowadzić do zmiany wielkości emisji w czasie.

Raport omawia następujące czynniki: bada dostępne technologie konwersji energii, które są w stanie zredukować poziomy emisji oraz prezentuje analizy kosztów różnych sposobów wychwytywania gazów, a także postępowania w przypadku różnych celów komercyjnych - stanowi to kolejny sposób na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Raport może służyć za przewodnik dla deweloperów projektów oraz instytucji finansowych.  Pokazuje, jak oszacować emisję metodą ex-ante, z projektów geotermalnych, w szczególności tych, które są brane pod uwagę pod względem dofinansowania przez Bank Światowy, inne banki rozwoju, a nawet sektory prywatne.

Przedstawione są zalecenia w kierunku zlikwidowania zidentyfikowanych braków w wiedzy, odnoszących się do skutków produkcji gazów cieplarnianych. Co istotniejsze, raport prezentuje wgląd w to, jakie znaczenie mogą mieć preferencyjne dofinansowania dla inwestorów w sektorze wychwytywania i oczyszczania gazów, gdzie emisja gazów cieplarnianych z geotermii przewyższa krajowy współczynnik emisji sieciowej.

Żródło: geothermal-energy.org