Bank Światowy pożyczy Polsce 250 mln euro na program Czyste Powietrze

Walka ze smogiem oraz postępująca powszechna modernizacja budownictwa wymaga dużych środków pieniężnych. Bank Światowy poinformował, że pożyczy Polsce 250 milionów euro na działania związane z poprawą jakości powietrza i efektywności energetycznej. Decyzję w środę podjęła Rada Dyrektorów Wykonawczych Grupy Banku Światowego.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Jak czytamy w komunikacie, nowe środki mają wesprzeć program Czyste Powietrze, w ramach którego właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. Inicjatywa ma dotrzeć do trzech milionów gospodarstw domowych. Środki pożyczkowe w ramach projektu „Program dla wyników” Banku Światowego zasilą bezpośrednio budżet państwa, a wypłaty kolejnych transz kredytu będą następować wraz z realizacją konkretnych celów w ramach programu Czyste Powietrze.

Gallina A. Vincelette, dyrektor Banku Światowego na Unię Europejską powiedziała, że trzy lata temu bank wraz z polskimi instytucjami oraz Komisją Europejską pomógł stworzyć podstawy Czystego Powietrza. Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, której misją jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. Polska jest członkiem Banku od 1986 roku, z kolei w 1990 roku zostało otwarte biuro w Warszawie.

- Teraz nasza współpraca wchodzi na wyższy poziom poprzez połączenie finansowego i merytorycznego wsparcia, którego celem jest wzmocnienie Czystego Powietrza. Chcemy w ciągu pięciu lat naszego partnerstwa wspierać dekarbonizację ciepłownictwa, działać na rzecz zwiększania dostępności programu i pomagać mu przyspieszać – komentuje przedstawicielka Banku Światowego. 

Pożyczone środki wesprą konkretne działania na rzecz wzmocnienia inicjatywy jak na przykład uruchomienie komponentu dla najuboższych beneficjentów, zwiększenie zaangażowania ze strony banków komercyjnych, czy też osiągnięcie przez program celów w postaci liczby wymienionych kotłów, czy ocieplonych domów.

- W ciągu ostatnich trzech lat udowodniliśmy, że program Czyste Powietrze, do którego co miesiąc zgłasza się do kilkudziesięciu tysięcy zainteresowanych osób, jest realną szansą na poprawę jakości powietrza w Polsce. Nie spoczywamy jednak na laurach. Chcemy dalej udoskonalać program i rozszerzać go na kolejne grupy beneficjentów, w tym przede wszystkim na osoby najuboższe. Bank Światowy pozostaje naszym międzynarodowym partnerem na tej drodze – mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Według szacunków międzynarodowych instytucji z powodu nieodpowiedniej jakości powietrza umiera w Polsce ponad 46 tysięcy osób rocznie. Aż 80 procent zanieczyszczeń pochodzi ze spalania złej jakości paliwa w domach jednorodzinnych.

W programie Czyste Powietrze wpłynęło ponad 360 tys. wniosków

Według danych na 3 grudnia 2021 roku, w programie Czyste Powietrze wpłynęło 365 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania 6,1 mld zł.

Tygodniowo wpływa ponad 4 tys. wniosków. Od 27 listopada do 3 grudnia po dofinansowanie zgłosiło się 4614 wnioskodawców. Dotychczas do Polaków trafiło ponad 2,1 mld zł pomocy.

Źródło: Bank Polski, Twitter, NFOŚiGW

Zobacz również