Specjaliści z Banku Światowego poza zmianą progów dochodowych, sugerują również inne formy wsparcia inwestorów. Ci, którzy kwalifikują się do średniej kategorii dochodowej powinni być wspierani przez banku komercyjne. Zdaniem specjalistów, to właśnie banki mogłyby zająć się przekierowywaniem dotacji do programu i zapewniać finansowanie dłużne oraz oczywiście wspierać realizację programu na miarę potrzeb.

Banki chętne do współpracy przy programie Czyste Powietrze!

Banki komercyjne mają doświadczenie w bankowości detalicznej i posiadają oddziały w całym kraju. Ich zaangażowanie może przełożyć się na wzrost poziomu uczestnictwa w programie. Eksperci z Banku Światowego oceniają, że ocena zalet i wad przekierowania dotacji i kredytów przez banki komercyjne ujawnia ich wyraźną przewagę nad funduszami wojewódzkimi.

Zalecenia są jednoznaczne: wszystkie banki komercyjne posiadające koncesję na prowadzenie działalności w Polsce i nadzorowane przez KNF powinny zostać zakwalifikowane do uczestnictwa w programie Czyste Powietrze!

Co ważne, rozmowy ze Związkiem Banków Polskich (ZBP) i dużymi bankami komercyjnymi w Polsce pokazują, że są one chętne do włączenia się w projekt.

Tak wyglądałaby taka struktura organizacyjna zaproponowana przez Bank Światowy:

Źródło: Bank Światowy

Jest jeden warunek – procedury i koszty!

Po rozmowach z bankami, eksperci z Banku światowego nie pozostawiają złudzeń – kluczem do efektywnego uczestnictwa banków komercyjnych w programie będzie uproszczenie procedur operacyjnych i niskie koszty transakcyjne.

Banki wskazały, że są skłonne zatwierdzać wnioski, kierować dotacje do wnioskodawców zgodnie z wytycznymi programu i zapewniać finansowanie dłużne dla zakwalifikowanych projektów.

Banki wsparciem również dla rodzin o najwyższych dochodach!

Rodziny o wysokich dochodach nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze, ale mogą skorzystać z systemu ulg podatkowych i finansowania z banków komercyjnych. Banki komercyjne mogłyby być zobowiązane do gromadzenia ogólnych informacji o takich klientach, co umożliwi ocenę korzyści energetycznych i środowiskowych uzyskanych dzięki zaangażowanym środkom w przypadku tych najbardziej zamożnych rodzin.

Najaktywniejsi w działach antysmogowych – w pierwszej kolejności!

Ciekawym zaleceniem jest również to, w jakiej kolejności powinien być wprowadzany program walki z niską emisją i likwidacją przestarzałych oraz nieefektywnych palenisk przydomowych. Zdaniem specjalistów z Banku Światowego, w pierwszej kolejności działania powinny skupiać się na regionach, które wprowadziły rozwiązania antysmogowe i 33 miastach, które odnotowują najwyższy poziom zanieczyszczeń.

Nie da się sprostać ambicjom tego programu bez zaangażowania i samorządów i sektora bankowego – twierdził jeszcze w maju, Piotr Woźny, specjalista i współtwórca programu w rozmowie z redakcją GLOBEnergia.

Teraz więc czekamy na odpowiedź i reakcję decydentów!

Opracowano na podstawie raportu Banku Światowego

Redakcja GLOBEnergia