Firma SunEdison ostatecznie uzyskała zgodę na oficjalnie ogłoszenie bankructwa. Przedsiębiorstwo, które swego czasu było numerem jeden na światowym rynku fotowoltaiki, zamyka swoją działalność, pozostawiając udziałowców z niczym. Firma znana była z niesamowitej szybkości rozwoju i wyprzedzania konkurencji. Dziś musi skupić się na tym, aby ocalić ostatnie źródła zysków.

Ocalić to, co pozostało

Dyrektor finansowy, Philip Gund w sądzie oświadczył, że w obecnej chwili firma „kontynuuje operacje biznesowe w celach administracyjnych oraz aby zmaksymalizować zysk z posiadanych przez siebie wartości, takich jak własność intelektualna (prawdopodobnie patenty i projekty – przyp. redakcji)„. W sądzie na Manhattanie podjęto ostateczną decyzję o przyznaniu możliwości ogłoszenia bankructwa, po wysłuchaniu opinii i obiekcji udziałowców oraz dwóch inwestorów, którzy sprzeciwiali się niekorzystnej dla nich decyzji. Sędzia ds. bankructw podkreślił, że kilku udziałowców kontaktowało się z nim drogą mailową w celu zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących planu. W związku z tym, będzie on zmuszony wystosować pisemne wyjaśnienie uzasadniające, dlaczego ogłosił swój wyrok pomimo ich protestów przeciwko takiej decyzji.

Kontrowersyjny wyrok sądu

Sędzia zwrócił uwagę, że nie było żadnych dowodów o nieuczciwości ze strony firmy SunEdison w związku z planem wycofania się z działalności. Kiedy firma po raz pierwszy zwróciła się z pomocą do sądu w 2016 roku, było to pierwszym sygnałem o nieodwracalnych problemach. Był to złowróżbny sygnał braku perspektyw zarówno dla udziałowców, jak i dwóch firm: TerraForm Power Inc. Oraz TerraForm Global Inc. Obydwa przedsiębiorstwa zostały utworzone przed laty w celu wykupienia projektów związanych z energią wiatrową i słoneczną stworzonych przez SunEdison. Finanse tych podmiotów były blisko powiązane ze środkami SunEdison, która w pewnym sensie stanowiła ich firmę macierzystą, a na pewnym etapie ich partnera biznesowego.

Wysokie straty udziałowców

Bankructwo obejmuje ponad 16 milionów dolarów należności wobec udziałowców. Przedsiębiorstwo SunEdison było powiązane z blisko 1 500 osób prawnych. Wśród nich były oddzielne projekty z branży energii słonecznej i wiatrowej, wciąż pozostające w fazie rozwoju. Firmie udało się rozwiązać spór z obydwoma przedsiębiorstwami Terra Form poprzez negocjowanie sprzedaży bardziej cennych spośród ich projektów. Koronnym osiągnięciem było sprzedanie niektórych z nich Brookfield Asset Management Inc.

Problemy z długami

Podmioty udzielający kredytów drugiego stopnia firmie SunEdison biorący udział w finansowaniu wydatków związanych z zakończeniem działalności dostaną 90% z nowych zysków firmy z giełdy, jak również 90% udziałów klasy A w TerraForm Power. W zamian za otrzymanie tych uprawnień majątkowych przeznaczą dla SunEdison 300 milionów dolarów na pokrycie wydatków związanych z bankructwem.

Przeorganizowany, skromniejszy plan działania firmy obejmuje dokończenie transakcji dla pozostałych aktywów które mają być sprzedane. Innym elementem jest zmaksymalizowanie zwrotu podatków, jak ujawnia sąd.

Źródło: http://www.renewableenergyworld.com

 

Redakcja GLOBEnergia