Bariery informacyjne i edukacyjne

Kluczowym problemem w tej grupie jest brak ogólnopolskiej kampanii informacyjnej o pompach ciepła. Należy skupić się na udostępnianiu ogólnej wiedzy o pompach ciepła wśród urzędników administracji publicznej, specjalistów branżowych oraz decydentów. Niestety, wciąż rozpowszechniona jest „błędna wiedza/mity” o technologii pomimo eliminacji tych błędów i poprawie całego systemu urządzenia. Bowiem zmiany technologiczne w pompach ciepła następują o wiele szybciej niż w przypadku innych technologii.

Bariery prawne

Do tej pory w Polsce nie ma jeszcze wystarczającej liczby stosownych przepisów i rozporządzeń wspierających zastosowanie pomp ciepła. Brak jest także norm dotyczących urządzenia w języku polskim. Występujące normy w obcym języku często przyczyniają się do błędów interpretacyjnych i znacząco wydłużają czas realizacji projektu.

Brak wsparcia finansowego

Technologia pomp ciepła jest w Polsce najmniej wspierana finansowo spośród wszystkich technologii grzewczych korzystających z OZE, a w przypadku istnienia pojedynczych programów wsparcia brak jednoznacznych kryteriów jakościowych i ilościowych.
Należy pamiętać, że pompa ciepła do swojej pracy wymaga energii elektrycznej, stąd słusznym działaniem jest ustalenie specjalnej taryfa energetyczna dedykowanej dla konsumentów posiadających pompę ciepła. Niestety, do tej pory nie utworzono w Polsce takiej taryfy.

Otoczenie rynku pomp ciepła w Polsce

Pomimo istnienia technologii od ponad 20 lat i tak ogromnego rozwoju, nie stworzono do tej pory certyfikowanego instytutu badawczego zajmującego badaniem efektywności pomp ciepła w Polsce. Wyzwanie stawiane jest głównie przed uczelniami wyższymi, które muszą wyjść naprzeciw zmianom rynkowym i stworzyć studia kierunkowe: pompy ciepła, ponieważ konieczne jest wypuszczenie fachowców w tej dziedzinie. Kolejnym jest lepsza współpraca uczelni technicznych z przemysłem.

Praktyka projektowania i wykonywania instalacji z pompami ciepła

Najważniejsze bariery dotyczące rozwoju pomp ciepła w tej grupie to:

  • brak stosowania standardów energooszczędnych nowych budynków typu NF 40 czy NF 15,
  • znaczna liczba problemów systemowych (niewysuszone budynki, błędy budowlane itp.) rzutujących na wizerunek pomp ciepła,
  • ciągle występujące błędy instalacyjne,
  • znaczna liczba firm „garażowych” i importerów bez zapewnienia prawidłowej opieki serwisowej,
  • brak instytucji odwoławczych dla klientów w zakresie reklamacji jakości.

Źródło: PORT PC

Redakcja GLOBEnergia