Termalne plany gminy Wąwolnica

Plany wykorzystania wód termalnych do celów rekreacyjnych oraz zwiększenia atrakcyjności regionu sięgają pierwszej dekady XXI wieku.

W 2008 roku samorząd gminy Wąwolnica, na której terenie leży Celejów, zmienił plan zagospodarowania przestrzennego tak, aby możliwe było przeprowadzenie wszystkich koniecznych oraz badań realizacja inwestycji. U podstaw tej decyzji leżało opracowanie wykonane przez austriackich ekspertów a następnie doprecyzowane przez polskich specjalistów. Dalszych, dokładniejszych analiz podjęła się firma deweloperska Mak-Dom.

Początkowo nic nie wskazywało na możliwość realizacji projektu. Nadszedł czas kryzysu, brakowało funduszy na przeprowadzenie prac wiertniczych. Po latach starań udało się zyskać dofinansowanie z unijnego programu „Innowacyjna Gospodarka” w wysokości 20 mln zł, które zostało przeznaczone na wykonanie dwóch odwiertów oraz kompletu badań geofizycznych, geologicznych oraz hydrogeologicznych.

Wizualizacja Term Celejów (Źródło www.kazimierzdolny.pl)

Wyniki badań parametrów wód termalnych

W lipcu 2014 roku rozpoczęto prace wiertnicze, które zakończyły się z początkiem 2015 roku. W celu dokładnego ustalenia parametrów wód termalnych wykonano dwa odwierty: Celejów GT-1 oraz Celejów GT-2. Otwór Celejów GT-1 sięgał do głębokości 3,5 km, do utworów wieku dewońskiego. Temperatura na dnie otworu osiągnęła niemal 100 st.C, jednak nie uzyskano przepływu wód.

Odwiert GT-2 zakończono na głębokości 1,2 km, gdzie uzyskano wypływ wód termalnych o wydajności 28 m3/h z poziomu skał jury środkowej. Woda ta charakteryzuje się temperaturą 29 st. C na wypływie oraz mineralizacją na poziomie 45 g/l, o typie hydrochemicznym chlorkowo – sodowym. Składnikiem swoistym, występującym w znacznym stężeniu są jodki (ok. 6 mg/l). Na podstawie uzyskanych wyników badań, projekt Term Celejów zakłada wykorzystanie wód pochodzących z odwiertu Celejów GT-2 do celów balneologicznych. Odwiert Celejów GT-1 zapewni ciepło dla budynków kompleksu po zamontowaniu wymienników ciepła.

Wszechstronny relaks

Pod koniec września 2017 roku, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, możliwe stało się ubieganie o pozwolenie na budowę. Plany obejmowały zagospodarowanie powierzchni ponad 6 ha, gdzie wybudowany zostanie hotel z restauracjami, salami konferencyjnymi, gabinetami medycznymi oraz największym SPA w województwie lubelskim. Imponująca jest także planowana łączna powierzchnia niecek basenowych – ponad 1,5 tyś m2. Nie zabrakłoby także atrakcji dla miłośników saun – łaźnie, gabinety masażu oraz odnowy biologicznej zapewnią możliwość wszechstronnego odpoczynku i regeneracji.

Wysokie koszty budowy znajdują uzasadnienie także w wysokiej samowystarczalności ośrodka w Celejowie. Planuje się uzyskiwanie ciepła niezbędnego do ogrzewania wody basenowej oraz obiektów kompleksu przede wszystkim z odnawialnych źródeł energii. Systemy te bazować będą na geotermii, pompach ciepła, instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorach słonecznych. Ważnym elementem związanym z wykorzystaniem wód termalnych będzie również oczyszczalnia ścieków, pozwalająca na oczyszczenie wód przed zrzutem do rzeki Bystrej.

Fundusze unijne na budowę Term

Zwieńczeniem wieloletniego ubiegania się o fundusze, konieczne do zrealizowania inwestycji, stało się przyznanie dofinasowania z programu Polska Wschodnia. Już po raz drugi Termy Celejów skorzystały z unijnych funduszy przeznaczonych na rozwój turystyki w regionie: w kwietniu 2018 roku uzyskały 66.78 mln zł dofinansowania. Przedstawiciele inwestora, firmy Mak-Dom, szacują, że budowa rozpocznie się w przyszłym roku, a jej zakończenie planowane jest na 2021 rok. Całkowity koszt inwestycji to ok. 140 mln zł.

Władze gminy szacują, że zatrudnienie w Termach Celejów znajdzie ok 100 osób, a kuracjusze przybywający do Nałęczowa i turyści odwiedzający Kazimierz Dolny chętnie skorzystają z szerokiego wachlarza usług oferowanych w kompleksie basenów termalnych, przyczyniając się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Anna Chmurzyńska

Termalni.pl