Będą dodatki osłonowe w związku z rosnącymi cenami energii. Ustawa jeszcze w tym roku

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt o dodatku osłonowym. Propozycja regulacji wprowadza mechanizm ochronny dla polskich odbiorców energii elektrycznej i gazu ziemnego. Według wyliczeń rządowych pomoc ma trafić do 6,84 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Projekt ustawy o dodatku osłonowym ma zostać przyjęty jeszcze w tym roku. Jak czytamy na stronie KPRM, regulacje wprowadzają mechanizm ochronny w związku z krajowymi, ale i unijnymi wzrostami cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Wyższe ceny konsumpcji energii i gazu mogą przełożyć się na obniżenie stopy życiowej, w szczególności wśród gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz gospodarstw domowych o niskich dochodach, gdzie koszty energii pochłaniają już dziś znaczną część budżetów domowych ich mieszkańców.

Będzie dodatek osłonowy

Według wyliczeń wsparcie trafi do grupy ok. 6.84 mln gospodarstw domowych w Polsce. W ramach systemu pomocy zostanie pokryta część kosztów energii oraz powiązanych z nimi rosnących cen żywności. Wsparcie finansowe będzie miało formę dodatku osłonowego, który jest częścią przedstawionej w listopadzie 2021 roku przez premiera Mateusza Morawieckiego tarczy antyinflacyjnej – rozwiązaniem przygotowanym jako narzędzie pomocowe gospodarstwom domowym w 2022 roku.

Zakład energetyczny nie odetnie od dostaw energii w okresie zimowym

Regulacje wprowadzają także kilka rozwiązań niefinansowych. Zostanie wprowadzona definicja odbiorcy „dodatku osłonowego” oraz definicja „ubóstwa energetycznego” o ogólnym i uniwersalnym charakterze, która pozwoli na doprecyzowanie i zawężenie kryteriów definicji dla poszczególnych programów wsparcia lub redukcji ubóstwa w przyszłości, w zależności od celu ich zastosowania kryteriów, wysokości oraz procedury przyznawania dodatku osłonowego.

Ponadto czytamy, że planowane jest wprowadzenie zakazu wstrzymania dostaw do odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej w przypadku, gdy posiada on zaległości w płatnościach za energię elektryczną w tzw. miesiącach zimowych. Odbiorca wrażliwy będzie miał możliwość złożenia wniosku do sprzedawcy energii elektrycznej albo sprzedawcy gazu o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących należności za energię elektryczną albo paliwa gazowe lub świadczone usługi.

Przede wszystkim, przewidziano ochronę przed wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej dla osób objętych opieką długoterminową w warunkach domowych, w związku z przewlekłą niewydolnością oddechową oraz wymagających wentylacji mechanicznej.

Dojdą obniżki podatku VAT na energię i gaz

Tydzień temu informowaliśmy także, że w ramach Tarczy Antyinflacyjnej przewidywana jest znacząca obniżka VAT-u oraz akcyzy na energię elektryczną i gaz na okres zimowy. Ministerstwo Finansów opublikowało w piątek (3 grudnia) i skierowało do konsultacji i uzgodnień projekt rozporządzenia, obniżającego czasowo podatek VAT na energię elektryczną, gaz i ciepło. Koszty oszacowano na 2,4 mld zł.

Źródło: KPRM/Money.pl

Zobacz również