Będą kontrole domów i deklaracji CEEB?

Według stanu na 24 stycznia 2023 roku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) wpłynęło ponad 9,2 mln deklaracji o źródłach ogrzewania w polskich budynkach. W związku z licznymi dotacjami do opału zaobserwowano trend zmian w deklaracjach. Urzędnicy mogą niebawem skontrolować podstawę zmian w dokumentach.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

O sprawie pisze „Dziennika Gazeta Prawna”. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) uczula o odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń do deklaracji składanych do CEEB.

W ostatnich miesiącach rząd uruchomił szereg mechanizmów wsparcia dla gospodarstw domowych, które zmagają się z wysokimi cenami opału jak węgiel, ekogroszek, drewno czy gaz. Problem wystąpił też wśród osób korzystających z kotłów na energię elektryczną. Rząd zaoferował jednorazowe dodatki sięgające poziomu 3 tys. zł, z których mógł skorzystać praktycznie każdy pod pewnymi warunkami. Urzędnicy sygnalizowali, że wraz z pojawiającymi się informacjami o dodatkach Polacy zaczęli zmieniać informacje w deklaracjach. Mogło to wynikać z chęci skorzystania z wyższej formy dofinansowania.

GUNB przypomina, że przy każdej aktualizacji stanu faktycznego dotyczącego źródeł ciepła lub spalania paliw właściciel, zarządca budynku, lokalu jest zobowiązany w ciągu 14 dni od uruchomienia tego źródła złożyć nową deklarację w ramach CEEB.

„DGP” informuje, że urzędnicy w całej Polsce mogą wkrótce dokonać kontroli, aby sprawdzić, „czy koniecznością dokonanych zmian było tylko sprostowanie ew. pomyłek, czy też potrzeba wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego”.

Kontrolującym może być m.in. osoba upoważniona, posiadają kwalifikacje kominiarskie lub uprawnienia budowlane. Są to też osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, pracownicy organów ochrony środowiska, upoważnienie pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.

DGP informuje, że za złożenie fałszywego oświadczenia grozi kara. „Odpowiednie stosowanie przepisów karnych dotyczących składania fałszywych zeznań oznacza, że czyn ten zagrożony jest zasadniczo karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” – czytamy.

Na łamach GLOBEnergia.pl informowaliśmy, że zgłoszenie źródła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest bezpłatne. Jednakże osoby, które nie wypełniają obowiązku muszą liczyć się z karami finansowymi. Brak złożenia deklaracji w stosownym terminie może narazić właścicieli/zarządców budynków na mandat w wysokości do 500 zł. W przypadku rozstrzygnięcia sądowego grzywna może urosnąć nawet do 5000 zł. 

Kolejne usprawnienia w CEEB

GUNB informuje, że obecnie trwają prace nad rozwojem kolejnych elementów CEEB. Każdy z nas będzie miał dostęp do wszystkich funkcjonalności w drugiej połowie 2023 roku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, GUNB, Twitter,

Zobacz również