Jak podał Urząd Regulacji Energetyki, w wyniku wnioskowanych przez przedsiębiorców, a zatwierdzonych w grudniu ubiegłego roku przez Prezesa URE nowych taryf rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe o ok. 9 złotych miesięcznie. W przypadku odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających średnio znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat za energię będzie odpowiednio wyższy. Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych obiecuje jednak rekompensaty! Czy faktycznie możemy na nie liczyć? W jaki sposób będą funkcjonowały rekompensaty?

Rekompensaty cen energii

Na ewentualne rekompensaty cen energii mogą liczyć jedynie gospodarstwa domowe. Dla małych i średnich przedsiębiorstw rekompensaty nie są przewidziane.

Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin obiecuje, że prywatni odbiorcy nie odczują podwyżek cen prądu. Resort przygotowuje ustawę rekompensującą wzrost cen energii. Koncepcja była przygotowana w starym roku, a teraz dopracowywane są szczegóły. Ustawa rekompensująca wzrost cen energii może trafić do parlamentu w ciągu kilku tygodni, ale będzie wymagała starannego przygotowania.

To nie jest tak, że mamy legislacyjny nóż na gardle. Tę ustawę trzeba będzie dobrze przygotować – powiedział Jacek Sasin w rozmowie z Radiem ZET

Czy wzrost cen prądu poniesie za sobą wzrost cen towarów?

Nie jest niespodzianką, że ceny prądu wpływają na praktycznie wszystkie aspekty rynku, a wraz z podwyżkami mogą również podrożeć towary i usługi.

Jak powiedział Jacek Sasin, podwyżki cen prądu występują dlatego, że ceny energii obiektywnie rosną, co jest związane choćby z polityką klimatyczną UE. Należy również uwzględnić inflację. Wicepremier nadmienił, że ważną kwestią jest to, że skalę podwyżek udało się ograniczyć.

Spodziewany wzrost cen energii był wyższy. Jak powiedział Jacek Sasin, dzięki współpracy URE z firmami energetycznymi te nieuniknione podwyżki udało się bardzo mocno ograniczyć.

Wicepremier dodał, że spodziewana podwyżka cen energii kształtuje się na poziomie 12%. Ceny energii są zamrożone już od 2 lat.

Jeśli popatrzymy, jak rosną pensje Polaków, nie mówimy o dramatycznym wzroście i czymś, co odbije się na poziomie życia Polaków. Zwłaszcza, że będą zapowiadane przeze mnie rekompensaty – powiedział Jacek Sasin w rozmowie z Radiem ZET

Kiedy będą wypłacane rekompensaty?

Jak powiedział wicepremier, rekompensaty będą mogły być wypłacone wtedy, kiedy resort będzie konkretnie wiedział ile gospodarstwo domowe dopłaciło do cen obowiązujących w poprzednim roku. Rekompensata za wzrost cen energii będzie wypłacana w całości, czyli gospodarstwo otrzyma dokładnie tyle ile dopłaciło.

W tym momencie założenie jest takie, że rekompensata za wzrost cen energii byłaby wypłacana od kolejnego roku. Jednakże, Ministerstwo zastanawia się również nad wprowadzeniem mechanizmu, dającego pewną zaliczkę w trakcie roku na tę rekompensatę, w celu późniejszego rozliczenia całości po końcu roku.

W tym momencie nie wiadomo w jakiej sytuacji znajdą się odbiorcy, którzy przeszli na ceny wolnorynkowe i nie korzystają z cen regulowanych przez URE.

Ustawa rekompensująca wzrost cen energii może trafić do parlamentu w ciągu kilku tygodni, więc pewnie wkrótce dowiemy się jak dokładnie będzie funkcjonował system rekompensat.

Źródła: URE

Opracowano na podstawie Audycji Radia ZET

Redakcja GLOBEnergia