Będą środki na dotacje! EBI zaakceptował 15 programów NFOŚiGW o wartości 18,7 mld zł

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Paweł Mirowski poinformował, że Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) dał zielone światło dla 15 programów NFOŚiGW. Ich łączna wartość wynosi 18,7 mld zł. Inwestycje mają wesprzeć transformację energetyczną Polski. 

Programy będą finansowane z Funduszu Modernizacyjnego, z którego popłyną środki o łącznej wartości 30 mld zł. Mirowski poinformował, że Narodowy Fundusz będzie w tym roku kontraktował środki i wypłacał je beneficjentom. Programy obejmują inwestycje w m.in:

  • niskoemisyjne źródła energii w energetyce, przemyśle i ciepłownictwie (7 mld zł);
  • rozwój infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej (1 mld zł);
  • inteligentną infrastrukturę energetyczną (1,5 mld zł);
  • poprawę efektywności energetycznej budynków w modelu ESCO (112,5 mln zł);
  • magazyny energii dla stabilizacji sieci (1 mld zł);
  • wykorzystanie paliw alternatywnych do wytwarzania energii (3 mld zł).

Fundusz Modernizacyjny to instrument finansowy, który będzie działał w latach 2021-2030 i zostanie zasilony środkami ze sprzedaży 2 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami, tzw. EU-ETS. Sprzedaż tych uprawnień jest dokonywana w półrocznych transzach przez EBI. Bank ten zapewnia środki finansowe na projekty, które przyczynią się do osiągnięcia celów UE zarówno we wspólnocie, jak i poza jej granicami. Środki nie pochodzą z budżetu unijnego, a są pozyskiwane przez EBI na rynkach kapitałowych. Inwestycje obejmują kilka obszarów - są to infrastruktura, innowacje, klimat i środowisko, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Moje Ciepło

Przypomnijmy, że z Funduszu Modernizacyjnego czerpane są środki na program Moje Ciepło. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotacje do pomp ciepła instalowanych w nowych domach. Program ruszył w 2022 r., a alokacja środków wynosi 600 mln zł. Beneficjenci mogą odzyskać do 30 proc. albo do 45 proc. kosztów kwalifikowanych w formie dotacji. Wysokość dotacji nie przekracza 21 tys. zł na jedną inwestycję - na tak wysoką dotację mogą liczyć jedynie osoby składające wniosek o dotację na gruntową pompę ciepła. Według stanu na 10 stycznia br. zostało wypłaconych już 5 749 dofinansowań do projektów instalacji pomp ciepła na łączna kwotę 46 602 374 zł.

W tym roku zostaną uruchomione kolejne programy o łącznej wartości 6 mld zł. Chodzi o program Energia dla Wsi, rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa, digitalizacja sieci ciepłowniczych oraz wykorzystanie magazynów na cele stabilizacji sieci OSD – informuje Mirowski cytowany przez PAP.

W tym roku zostaną też uruchomione programy finansowane z FEnIKS-a, czyli następcy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oraz z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

Źródło: PAP/Twitter/gov.pl