Ministerstwo Środowiska opracowało nowe zadania dla inspektorów, które obowiązują od początku 2019 roku. Nowe prawo jest efektem m.in. pożarów składowisk odpadów, które wybuchały w całym kraju. O nowych kompetencjach inspektorów rozmawiano w środę w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy z udziałem Pawła Ciećko, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Jakie uprawnienia ma policja ekologiczna?

Od początku roku inspektorzy ochrony środowiska w całej Polsce mają dużo większe uprawnienia w zakresie kontroli. Mogą je przeprowadzać także w nocy i bez zawiadamiania z 7-dniowym wyprzedzeniem przedsiębiorcy.

Główny inspektor Paweł Ciećko podkreślił, że inspekcja pracuje 24 godziny na dobę. Co więcej, policja i organy administracji państwowej nie mogą odmówić pomocy przy kontroli, gdy zajdzie taka potrzeba. Inspektorzy mają już podobne legitymacje jak policja czy ABW. Każdy inspektor, oprócz zgłoszenia sprawy do prokuratury, zyskał oręż w postaci nakładania wysokich kar.

Od tego momentu wojewódzkie inspektoraty, które są w administracji zespolonej wojewody są jego służbą, a ja tylko sprawuję nadzór merytoryczny nadzór wojewódzkimi inspektoratami. Ustawa zmienia fundamentalnie podejście do kontroli, ale i do szeroko pojętego państwowego monitoringu środowiska, mówił Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Kogo dotyczy kontrola?

Kontrolowane będą podmioty korzystające ze środowiska i korzystające z decyzji administracyjnych. Inspektorzy nie mają na celu sprawdzać, czym pali się w domach prywatnych. Jak podał Ciećko, kontrola dotyczyć ma szeroko pojętej działalności gospodarczej czy emisji do środowiska.

600 nowych etatów!

W całej Polsce zatrudnienie w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska zwiększono o 600 etatów. W kujawsko-pomorskim oddziale wzrośnie ono o 100 procent – będzie ponad 30 nowych miejsc pracy. Na ten cel jak i podwyżkę płac Ministerstwo Środowiska przeznaczyło w całym kraju 80 mln zł. Będzie to miało istotne przełożenie na większa liczbę kontroli.

Składowiska pod kontrolą

Na skutek wprowadzenia nowelizacji ustawy składowiska odpadów będą mocno kontrolowane, a zgoda samorządu na magazynowanie odpadów będzie wiązała się z koniecznością uzyskania przez włodarzy gmin opinii instytucji kontrolnych.

Decyzja o potencjalnym miejscu składowania odpadów musi być bardzo szczegółowo zaopiniowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, straż pożarną i przez inne instytucje, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na kształt tej decyzji.

Działalność przedsiębiorcy będzie wstrzymana przez Inspektorat ochrony środowiska, jeśli będzie ona zagrażała środowisku lub życiu ludzi. Decyzja ta będzie miała rygor natychmiastowej wykonalności.

Źródło: nettg.pl, bydgoszcz.tvp.pl

Redakcja GLOBEnergia