Będzie kolejna nowelizacja ustawy o OZE – celem wsparcie projektów parasolowych

Prezydent RP złożył już podpis pod nowelizacją ustawy o OZE, która wywołała szereg emocji w polskiej energetyce. Regulacje likwidują system opustów - od kwietnia 2022 roku będzie obowiązywał system net-billingu. W trakcie prac samorządy zgłosiły problem realizacji projektów parasolowych na skutek zmiany systemu rozliczania prosumentów. Tzw. poprawka samorządowa ostatecznie nie znalazła się w nowelizacji. Resort klimatu i środowiska wyrażał poparcie dla przygotowywanych w Sejmie rozwiązań dotyczących projektów parasolowych. Mowa o kolejnej nowelizacji ustawy o OZE.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

fotowoltaika w abonamencie

Nowelizacja ustawy o OZE przewiduje, że dotychczasowy system opustów zostanie zastąpiony modelem rozliczeń energii net-billingiem, który obejmie prosumentów wchodzących na rynek po dniu 1 kwietnia 2022 roku, w związku z czym przygotowaliśmy krótki PRZEWODNIK dla naszych czytelników. Branża sygnalizowała wielokrotnie, że rozwiązania są o wiele mniej korzystne prosumentów, z kolei przedstawiciele rządu przekonywali, że system będzie dostosowany do wymogów prawa Unii Europejskiej oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu. 

W trakcie prac nad nowelizacją w Sejmie i Senacie przedstawiciele samorządów zasygnalizowali problem związany z realizacją tzw. projektów parasolowych. Zmiana systemu opustów na system sprzedażowy bez okresu przejściowego odbije się na realizacji  przez władze lokalne programów wsparcia, finansowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-20. Po ogłoszeniu zapowiedzi zmiany modelu rozliczeń, beneficjenci zaczęli wycofywać się z programów, w obawie o niekorzystne warunki rozliczenia wyprodukowanej energii. Obecnie programy parasolowe zapewniają bardzo wysoki poziom wsparcia - od 60 do nawet 85 proc. kosztów inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną. Jeśli znaczna liczba beneficjentów wycofa się z projektów, samorządy mogą mieć problem z rozliczeniem programów, co może przełożyć się na duże straty finansowe.

Podczas konsultacji z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, rząd wypracował rozwiązanie w postaci poprawki samorządowej, która nie znalazła się w ostatecznej nowelizacji ustawy o OZE. Wskazany zapis pojawił się w toku prac nad przyjętą już nowelą, ale z racji weta Senatu wobec całej ustawy poprawki zostały odrzucone.

Co dalej?

Ministerstwo klimatu i środowiska w komunikacie z 15 grudnia 2021 roku wyraziło poparcie “dla przygotowywanych w Sejmie rozwiązań, które pozwolą jednostkom samorządu terytorialnego na zrealizowanie rozpoczętych już tzw. projektów parasolowych, dedykowanych indywidualnym odbiorcom planującym inwestycje w mikroinstalacje PV”. O jakich rozwiązaniach mowa? Zapytaliśmy o nie ministerstwo. Resort poinformował, że pozostaje w stałym dialogu z posłami i wyraża kierunkowe poparcie dla przygotowywanych w Sejmie rozwiązań. Sprawa dotyczy kolejnej nowelizacji ustawy o OZE.

- Przygotowywany w Sejmie projekt nowej ustawy ma na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej. Jest on odpowiedzią na wątpliwości zgłaszane przez jednostki samorządowe, że zmiana zasad rozliczeń prosumentów wprowadzona ustawą z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawy, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2021 roku, może wpłynąć negatywnie na możliwość zakończenia realizacji tzw. projektów parasolowych i grantowych z powodu rezygnacji osób zainteresowanych - wyjaśnia resort w odpowiedzi na nasze pytania. 

Regulacje umożliwią dokonywanie rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach tj. w systemie opustu osobie, która:

- zawarła w terminie do 31 marca 2022 roku umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, 

- złożyła prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 roku.

Wystarczy tylko oświadczenie sprzedawcy?

Ponadto Ministerstwo wskazuje, że w celu ograniczenia nadmiernych procedur kontrolnych, w opinii resortu prosument powinien być jedynie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia sprzedawcy, że zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, realizującym projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz że umowa ta nie została rozwiązana na dzień złożenia oświadczenia.

Kiedy nowelizacja może ujrzeć światło dzienne?

Jak na razie nie udało ustalić się naszej redakcji, kiedy projekt nowelizacji mógłby pojawić się w Sejmie. Do przewidywany termin zapytaliśmy także resort.

- O formalnym zgłoszeniu projektu ustawy pod obrady Sejmu RP oraz o ostatecznym kształcie projektu zadecydują posłowie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspiera jak najszybsze rozpoczęcie procedowania tych regulacji - czytamy w odpowiedzi. 

O dalszych ustaleniach będziemy informować na łamach GLOBEnergia.pl. 

Zobacz również