Nasza redakcja z uwagą śledzi informacje dotyczące programów dotacyjnych. Mój Prąd jest jednym z najpopularniejszych w Polsce przedsięwzięć. Na ponad tydzień przed planowanym uruchomieniem programu jednak niewiele wiemy o jego warunkach. Zapytaliśmy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska o to, kiedy zostanie uruchomiony Mój Prąd 3.0. i jakie będą jego zasady. Rzecznik funduszu wyjaśnił, że trzecia edycja programu Mój Prąd jest planowana do uruchomienia 1 lipca na zasadach zbliżonych do tych obowiązujących w drugiej edycji. Wysokość dotacji będzie odzwierciedlać zmiany cen instalacji fotowoltaicznej, jakie zaszły na rynku. Z wypowiedzi można wywnioskować, że dotacje mogą być mniejsze. Niestety, poza tym nie wiemy więcej.

Polacy czekają na Mój Prąd 3.0, resort pracuje już nad wersją 4.0

Wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska poinformował w wywiadzie dla ISBnews.TV, że czwarta edycja programu Mój Prąd będzie uwzględniała już dofinansowanie do magazynów energii i ciepła.

Tym razem przedstawiciel wskazał, że od lipca resort chce uruchomić nabór w programie Mój Prąd 3.0. Będzie on nieznacznie zmodyfikowany w stosunku do ostatniej edycji zakończonej w grudniu 2020 roku.

– W przyszłym roku chcielibyśmy, w skorelowaniu wejścia w życie nowej ustawy OZE związanej z rozliczeniami prosumentów, ogłosić kolejną edycję Mojego Prądu – 4.0. Plany są takie, aby w kolejnej edycji dofinansowywać także zakup magazynów energii, magazynów ciepła – powiedział wiceminister.

Planowane jest także rozwinięcie programu dedykowanego dla operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, związanych z instalacją zbiorczych magazynów energii na końcówkach sieci.

Czy zmiana modelu prosumenckiego spowolni rozwój fotowoltaiki w Polsce?

Powszechnie jest wiadome, że na dynamiczny rozwój sektora fotowoltaiki wpłynął program Mój Prąd oferujący dofinansowanie do instalacji prosumenckich. Kwiecień zakończył się dla sektora fotowoltaiki w Polsce mocą zainstalowaną sięgającą poziomu 4,7 GW. Według ostatniego komunikatu PSE, 31 marca moc zainstalowana w energetyce słonecznej w KSE wyniosła dokładnie 4469,8 MW. Oznacza to, że w ciągu miesiąca moc w tym segmencie wzrosła o 4,96 proc., co odpowiada 220,2 MW.

Produkcję energii w PV wspiera także system opustów. Informowaliśmy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jednymi z najbardziej znaczących zmian są te dotyczące prosumentów i systemu opustów. Ustawa zdefiniuje podstawy nowego systemu, w którym system opustów nie będzie dostępny dla nowych prosumentów wchodzących na rynek po 2021 roku. Ma to być zmiana, która odzwierciedli kolejny etap rozwoju rynku prosumentów oraz zapewni im aktywną rolę w rynku energii.

Źródło: ISBNews.TV

Redakcja GLOBEnergia